Deze nieuwe wetten en regels zijn nu van kracht

Het nieuwe jaar kent ook zekerheden. Een greep uit wetten en regels die in 2016 van kracht worden.

Foto iStock
Foto iStock

Voorschot schadevergoeding slachtoffers alle misdrijven

De overheid zal de schadevergoeding voorschieten van slachtoffers van alle misdrijven. Sinds 2011 doet de overheid dit al voor slachtoffers van gewelds- of zedenmisdrijven, als de rechter een schadevergoeding toekent en de dader die niet binnen 8 maanden heeft betaald. Vervolgens zal de overheid – het CJIB, Centraal Justitieel Incasso Bureau – blijven proberen de schade op de dader te verhalen. Deze regeling gaat nu ook voor alle andere schadevergoedingen gelden. Het CJIB schiet in deze gevallen maximaal 5.000 euro voor.

Meldplicht datalekken

Op 1 januari gaat de meldplicht datalekken in. Organisaties (bedrijven én overheden) moeten het melden bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) zodra zij een ernstig datalek hebben – toegang tot persoonsgegevens, vernietiging, of wijziging.

Quotum tong omhoog

Het gaat goed met de tongstand. Daarom gaat het Nederlandse vangstquotum met tien procent omhoog tot bijna 12.000 ton. Van zeebaars mag veel minder gevangen worden. Bijvangst mag niet meer worden teruggegooid in zee.

Behandeling clusterhoofdpijn

De behandeling van chronische clusterhoofdpijn met occipitale zenuwstimulatie (een elektrode in het achterhoofd) komt voor vier jaar in het basispakket.

Geen e-sigaretten voor jongeren

De verkoop van elektronische sigaretten – met en zonder nicotine – aan jongeren onder 18 jaar wordt verboden. Daarnaast is reclame voor e-sigaretten niet meer toegestaan.

Lagere premie wanbetalers zorg

De premie voor mensen die hun zorgverzekering niet betalen gaat per 1 juli omlaag van 159 euro per maand (via loonbeslag te innen) naar 128 euro.

Bescherming privacy slachtoffers

Er komt een nieuw formulier voor slachtoffers die zich willen voegen in een strafzaak, om schadevergoeding te eisen. Slachtoffers hoeven minder persoonsgegevens op te geven, en zaken als adres en telefoonnummer komen niet in het strafdossier terecht.

Langer toezicht tbs’ers

Zware gewelds- en zedendelinquenten en tbs-gestelden komen langer onder intensief toezicht te staan. Het streven is de wet op 1 juli 2016 in werking te laten treden.

Geen ouderbijdrage in jeugdzorg

Vanaf 1 januari hoeven ouders geen eigen bijdrage meer te betalen als hun kind niet thuis woont vanwege een jeugdzorgmaatregel. Er was veel kritiek op de eigen bijdrage, omdat het vaak gaat om mensen die weinig te besteden hebben.

Belgische gevangenen in België

2016 is het laatste jaar dat er Belgische gevangenen in de gevangenis in Tilburg zullen verblijven. België heeft de huurovereenkomst niet verlengd.

Minder postkantoren

PostNL mag het aantal brievenbussen verminderen van 19.000 naar 8.700. Het aantal postvestigingen daalt van 2.500 naar 1.000.

Subsidie energiebesparingen

Er komt dit jaar 70 miljoen subsidie voor huiseigenaren die zelf energie willen opwekken met zonneboilers of warmtepompen.

Verbod gratis plastic tasje

Winkeliers moeten daar voortaan een kwartje voor rekenen.

Vakdocenten op basisschool

Docenten met een bevoegdheid voor het voortgezet onderwijs kunnen hun vak ook gaan geven in het basisonderwijs. Zo komen talenten op jonge leeftijd al in contact met bijvoorbeeld natuurkunde en worden leerlingen op de basisschool beter voorbereid op de overstap naar het voortgezet onderwijs. Invoering staat gepland op 1 augustus 2016.

Maximum garantie exposities

De overheid staat per tentoonstelling voor maximaal 75 miljoen euro garant om te voorkomen dat één enkele tentoonstelling het hele budget van 300 miljoen euro bezet houdt. Ook mogen aanvragen niet eerder dan een jaar voor de tentoonstelling worden ingediend.

Minder geld onderwijsbobo

De inkomens van onderwijsbestuurders gaan omlaag. Alleen bestuurders in de hoogste ‘complexiteitscategorie’ komen in aanmerking voor het maximum van 179.000 euro.