Mein Kampf wordt opnieuw uitgebracht, Hitlers woorden nu ‘omsingeld’ door kanttekeningen

Nu op 1 januari het copyright op Mein Kampf, het deels autobiografische werk van Adolf Hitler, wereldwijd is vervallen, komt op 8 januari een becommentarieerde versie daarvan uit in Duitsland. Na de oorlog was herpublicatie van het boek in Duitsland verboden. Het Instituut voor Contemporaine Geschiedenis brengt nu een historisch-kritische editie van het boek uit, met ongeveer 3.500 noten en kanttekeningen. Het in oorsprong ongeveer achthonderd pagina’s dikke boek krijgt hiermee in de nieuwe uitgave ongeveer tweeduizend bladzijden.

Volgens de vijf historici die de teksten van Hitler van commentaar hebben voorzien, zijn diens opmerkingen, halve waarden en grove leugens „omsingeld” met commentaar. Er bestond in Duitsland geen wetenschappelijk-kritische uitgave van Mein Kampf, waarin Hitler openlijkheid uiting geeft aan onder andere zijn minachting voor Joden en zijn streven naar Lebensraum in Oost-Europa. Het boek, dat tot 1945 in ruim tien miljoen exemplaren is gedrukt, mocht wel worden verkocht in Duitsland, maar er mocht geen nieuwe uitgave van komen. In de VS en Canada zijn wel nieuwe uitgaven verschenen, omdat het copyright daar anders lag.