Bolkestein: sluit de Europese grens

Voormalig VVD-leider en oud-Eurocommissaris Bolkestein vreest toevloed Afrikanen als gevolg van de bevolkingsgroei.

De Europese Unie moet verhinderen dat migranten de oversteek maken en ook geboortebeperking stimuleren in Afrika.

Dat betoogt Frits Bolkestein, voormalig Eurocommissaris, vandaag op de opiniepagina van NRC. „Komt dit alles neer op ‘Fort Europa’? Zeker, maar het kan niet anders.”

Met zijn opinieartikel gaat Bolkestein nog een stap verder dan de migratienota van de VVD, de partij waar hij lange tijd leider van was. „Vluchtelingen die huis en haard hebben verlaten om zichzelf in veiligheid te brengen, moeten in andere landen zo dicht bij huis mogelijk een veilige haven kunnen vinden”, schreef Tweede Kamerlid Malik Azmani daarin.

Hoewel in de nota nog gesproken wordt over een „relatief beheersbare” situatie, ziet Bolkestein het somber in. Demografische voorspellingen van de VN (4,4 miljard Afrikanen ten zuiden van de Sahara in 2100) noemt hij onthutsend.

„Miljoenen jonge mannen zullen dan zonder werk of vooruitzichten daarop komen te zitten, velen in failed states. Wij zullen het voorbeeld van Spanje moeten volgen en overeenkomsten aangaan met landen ten zuiden van de Middellandse Zee om die mannen te verhinderen naar Europa te gaan.”

Europese immigratie, in 2015 meer dan een miljoen, noemt Bolkestein „het grootste probleem van de EU sinds de Tweede Wereldoorlog”. De EU kan dergelijke aantallen niet aan, meent hij. „Dat ligt ook voor de hand want die mensen komen uit een geheel andere taal en cultuur, waar vrouwen veelal een ondergeschikte rol spelen.”

Het asielplan van de VVD stuitte destijds op massale kritiek. „Volstrekt onaanvaardbaar”, reageerde PvdA- leider Diederik Samsom op Facebook. „Druist in tegen de internationale solidariteit en de barmhartigheid waar wij voor staan. Het is bovendien in strijd met vele internationale verdragen. Dit gaan we niet doen dus.”

Op 15 december presenteerde de Europese Commissie een plan voor een nieuw Europees grensbewakingsbeleid.

Belangrijkste bouwsteen: de oprichting van de Europese Grenswacht, een team van 1.500 man die tegen de zin van een lidstaat de grenzen kan bewaken als een EU- meerderheid vindt dat het land dat zelf niet meer aankan.