Wie? Wat? Waar? 2015 in 52 vragen

Een quiz om Oudejaarsavond mee te vullen of om Nieuwjaarsdag mee door te komen. 52 min of meer cryptische vragen die betrekking hebben op 2015, met telkens één goed antwoord.

De goede antwoorden staan op pagina 30.

Illustratie Martien ter Veen
    • Peter Leijten
    • Martine Kamsma