Natuurclubs vrezen ‘verbelgisering’ kust

Natuurorganisaties vrezen de gevolgen van een besluit om nieuwe initiatieven langs de kuststrook toe te staan.

Vakantiehuisjes in aanbouw op het strand van Hoek van Holland, afgelopen oktober. Natuurorganisaties zijn bang dat straks veel meer stukken kuststrook mogen worden bebouwd en dat de natuur en het landschap worden aangetast. Foto Roel Visser/ANP

Natuurorganisaties maken zich zorgen over het besluit van het kabinet om meer bebouwing langs de kust toe te staan. „Wat we van het kabinet hadden verwacht, is een visie op ons unieke kustgebied. Maar het tegenovergestelde is gebeurd”, zegt stafmedewerker Frans van Zijderveld van Vereniging Natuurmonumenten.

Het algemeen geldende verbod op bebouwing buiten de bebouwde kom in het kustgebied komt te vervallen, besloot het kabinet ruim tien dagen geleden. „De kustverdediging is goed op orde en toekomstbestendig, dat geeft ruimte voor nieuwe initiatieven”, zo heette het. Over de „ruimtelijke kwaliteit” van de kust gaan sinds de decentralisatie de provincies en de gemeenten. Over echte natuurgebieden hoefden de liefhebbers zich geen zorgen te maken, liet minister Schultz van Haegen, VVD) na de eerste bezwaren weten. De natuurwetgeving „blijft gewoon van kracht”, twitterde ze. Het kabinetsbesluit gaat meer om strandtenten die ’s winters niet meer hoeven te worden afgebroken, en „kleinschalige bouw van bijvoorbeeld strandhuisjes waar veiligheid en natuur niet in het geding zijn”, aldus de minister.

Het besluit betekent echter wel dat gebieden langs de kust die niet tot de beschermde natuur worden gerekend, aan projectontwikkelaars worden „weggegeven”, stelt Natuurmonumenten. Het opheffen van het bouwverbod zou zomaar eens kunnen leiden tot een beeld als van de Belgische kust, waarvan grote delen zijn bebouwd. „Belgen vinden hun eigen kust niet meer mooi en komen daarom nu nog naar Nederland”, aldus Van Zijderveld.

Dat in beschermde natuurgebieden nog altijd niet mag worden gebouwd, doet aan de bezorgdheid van de natuurorganisaties niets af. Er zijn veel „overgangsgebieden” die wél bebouwd kunnen worden, en die afbreuk zullen doen aan die echte natuur. „Het strand is veelal niet beschermd. Dus krijgen we straks allemaal strandhuisjes, met wegen er naartoe, en achter de duinen ook nog eens vakantieparken. Zo wordt de beschermde natuur geïsoleerd, en wordt het landschap aangetast”, aldus Van Zijderveld.

Een woordvoerder van minister Schultz van Haegen stelt dat de belangen van het landschap nog altijd worden geborgd door besluitvorming in provincies en gemeenten. Een coalitie van natuurorganisaties startte enkele maanden geleden juist een campagne tegen het grote aantal plannen van projectontwikkelaars op met name de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden. De organisaties vrezen dat veel gemeenten zwichten voor het geld, en onvoldoende samenwerken zodat een „wildgroei” aan bouwplannen kan ontstaan. Ook vrezen de organisaties dat provincies niet de regie nemen om deze wildgroei tegen te gaan.

    • Arjen Schreuder