Brieven

Pas die keuzelijst aan

Het artikel Top 2000 Vernieuwing gaat langzaam (NRC Handelsblad, 24 december) was interessant, maar jammer dat een belangrijk element in de analyse ontbrak.

Er is de laatste jaren (terechte) kritiek omdat Radio 2 de Top 2000-lijst manipuleert.

De lijst waaruit gekozen kan worden, wordt samengesteld door Radio 2 (diskjockeys). Uit deze (voor)keuzelijst kun je gemakkelijk de artiest selecteren (naam artiest, nummer en plaatje).

Wil je echter stemmen op een nummer dat niet in de voorkeuzelijst staat, dan moet je zelf nummer en artiest intikken – kortom zelf bedenken en meer handelingen verrichten.

Daarom zal de stemmer doorgaans de weg van de minste weerstand kiezen en een keuze maken voor de voorgeselecteerde favorietenlijst van de diskjockeys.

Het advies zou dus moeten zijn om de voorkeuzelijst vanaf volgend jaar uit te breiden met alle bekende nummers tussen 1950-2015. Zo kun je alle nummers een eerlijke kans geven.

muziekkenner

Nederlandse Spoorwegen

Ga zelf reizen, Van Boxtel

Graag wil ik reageren op het interview met bestuursvoorzitter Roger van Boxtel van de Nederlandse Spoorwegen (NRC Handelsblad, 23 december).

Volgens hem zijn de klachten psychologisch en is klagen op de NS net als over voetbal of het weer.

Welnu, ik reis dagelijks op een van de drukste trajecten van Nederland. Meestal doe ik dit staand en daarbij in veel gevallen vergezeld van een hoge dichtheid aan medereizigers. Ik zal daar niet over klagen, dit is nu eenmaal de drukte van wonen en werken in de Randstad dus ik neem het inmiddels voor lief.

Wanneer het op sommige momenten zo druk is dat er nauwelijks meer adem- en bewegingsvrijheid is, wordt er zelfs onderling besmuikt gelachen om de toch wel absurde situatie.

Maar het is dit jaar verschillende keren voorgekomen dat ik een trein heb moeten overslaan omdat deze al stampvol reizigers zat om er nog bij te passen. Een zachte klaagzang ontsnapte toen.

Ik verwacht dat dit volgend jaar vaker voorkomt vanwege de aantrekkende economie en het gebrek aan materieel bij de NS.

Ik vind het triest om te lezen dat een bestuurder die als kerntaak het vervoeren van personen heeft, het materieelgebrek zo afscheept op de psyche van de reiziger.

Ik heb het idee dat Van Boxtel geen besef heeft van de drukte op bepaalde trajecten en daarom wil ik hem uitnodigen voor een dagje consumer experience.

Wellicht dat hij daarna verantwoording neemt voor iets waar wel degelijk invloed op uit te oefenen is, in tegenstelling tot het weer.

Merel Broeren

Journalistiek jaarverslag

Ongekende termen

In NRC’s journalistieke jaarverslag 2015 (29/12) duiken de volgende zinsneden op: de beste journalistieke site van Nederland... diepgravende analyses... scherpe commentaren... tegendraadse columns... uitstekende foto's... intelligente verstrooiing... krachtig platform... prettige discussies alsook heerlijke debatten op de redactie – en ga zo maar door.

Niet eerder is bij mijn weten over een staatsman, generaal, paus, hoogleraar, kunstenaar of ondernemer in deze krant in dergelijke termen geschreven. Blijkbaar bevinden we ons hier op een hoogte die tot voor kort nog voor onmogelijk werd gehouden.

En dan te bedenken dat de leden van de hoofdredactie, auteurs van dit verslag, spreken van een niet aflatende waakzaamheid jegens zichzelf.

Vermoedelijk zijn de prestaties die NRC in werkelijkheid leverde nog imposanter dan vermeld, maar dwingt een grote mate van zelfkritiek de hoofdredactie tot deze, zeg maar sobere weergave van de feiten. Bescheidenheid mag een deugd zijn, je kunt jezelf ook tekort doen.

Ik zou het daarom toejuichen als Peter, Marike, Marcella en Egbert – zo mag ik ze toch wel noemen – in de toekomst eerlijk opschrijven hoe de zaken ervoor staan. En niet langer een zekere terughoudendheid aan de dag leggen die de lezer op een dwaalspoor zou kunnen brengen.

H. Steenhuis

Correcties en aanvullingen

Koning over vluchtelingen

De kop Alleen onze koning sprak niet over vluchtelingen (NRC Handelsblad, 28 december, pagina 12) is niet correct.

Koning Willem-Alexander refereerde in zijn kerstboodschap van 25 december wel degelijk aan de vluchtelingencrisis.

In het artikel is per abuis een fragment uit de kerstboodschap van 2013 geciteerd.

Het citaat had moeten luiden:

„In de regio’s om ons heen zijn grote groepen mensen door terreur en geweld op drift geraakt. Zij zoeken ook in Nederland een veilig heenkomen en een kans op een beter leven.”

    • Jef Visser
    • Merel Broeren
    • H. Steenhuis