Tijger en geit zijn vrienden

Een Russische idylle is over de kerstdagen getild. In het Primorsky Safari Park leven een Siberische tijger en een geit nu een maand vredig en vriendschappelijk samen. Ze vlijen zich naast elkaar neer als leeuw en lam.

Geit Timur werd, zoals andere geiten eerder, als levende prooi voorgezet aan tijger Amur in zijn grote bosverblijf. De bok toonde geen angst, maar zijn horens. Dat bracht Amur in verwarring. Hij zag af van zijn diner. De dieren groeiden naar elkaar toe. Ze zoeken elkaars gezelschap op en liggen broederlijk bijeen. De geit, als kuddedier, volgt meestal. De tijger zet af en toe een voorpoot op de geitenneus.

Uit gegroeid respect voor geiten zet men de tijger nu alleen levende konijnen voor. Hij probeert Timur voor te doen hoe die te vangen. En de geit heeft weer gewezen op het fijne van een liksteen. ’s Nachts zijn ze niet helemaal samen. Timur nam als vanzelfsprekend het schuilhok van de volwassen tijger over. Die slaapt nu op het dakje.