Onze top 2015

Een jaar is niet echt af, als er geen lijstjesregen over ons is uitgestrooid, waarin dat jaar wordt gewogen.

De vaste recensenten van onze cultuurredactie geven in deze bijlage aan wat zij in hun kunstdiscipline de bijzonderste, mooiste, ontroerendste, indrukwekkendste kunstuiting vonden afgelopen jaar.

Onze top 2015.

Er zijn mensen die genieten van kunst en zeggen: wat is dat voor een verderfelijke neiging om alles maar in ranglijstjes en scores te vangen; kunst is geen wedstrijd. Anderen hebben een afschuw van al dat nerd-achtige cijferlijstjes bijhouden: zij vinden het droogstoppelige kunstboekhouderij. Begrijpelijk. Maar de lijstjes zijn als discussiestuk bedoeld. Je kunt je eigen oordeel ernaast leggen, en dat zo aanscherpen. Een goed 2016 gewenst.

    • Paul Steenhuis