Arbeidsproductiviteit neemt meer toe dan loon

Dat komt mede door het toenemend aantal flexwerkers en de relatief hoge werkloosheid, zo meldt het CBS.

Foto Roos Koole / ANP

De arbeidsproductiviteit is de afgelopen jaren toegenomen, maar dat is niet zichtbaar in het loon. De gemiddelde beloning per werknemer is na correctie voor inflatie zelfs gedaald. Dat komt mede door het toenemend aantal flexwerkers en zelfstandigen, en de relatief hoge werkloosheid, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag.

De kredietcrisis, die in 2008 begon, was een keerpunt. Tussen 2002 en 2008 groeide de arbeidsproductiviteit van de totale economie (exclusief openbaar bestuur en onderwijs) met gemiddeld 1,6 procent per jaar. In 2009 was er een sterke afname van de arbeidsproductiviteit, doordat de ingezette hoeveelheid kapitaal en arbeid niet snel genoeg kon worden aangepast aan de afgenomen vraag. Na 2009 steeg de arbeidsproductiviteit weer, weliswaar met 0,8 procent per jaar.

De beloning per werknemer (voor inflatie gecorrigeerd) steeg tussen 2002 en 2008 minder dan de arbeidsproductiviteit. Na 2009 nam het loon inclusief sociale premies af met 0,1 procent per jaar. Dat komt volgens het CBS door de hoge werkloosheid: in zowel 2013 als 2014 waren meer dan 600.000 mensen werkloos.

Ook zijn er minder mensen met een vast contract. De loonontwikkeling van mensen met een flexibele baan loopt sinds 2009 achter bij mensen met een vaste baan. Inkomsten van zelfstandigen worden niet tot de beloning gerekend.

    • Mirjam Remie