Zorg simpeler? Een warboel!

Miljoenen mensen hebben dit jaar te maken gehad met grote veranderingen in de zorg. De zorg voor onder meer ouderen en jongeren werd een gemeentelijke verantwoordelijkheid. In april meldde staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid, PvdA) dat deze decentralisatie van de zorg beheerst verlopen was. Daarop volgde een storm van kritiek. Beheerst? En die pgb-chaos dan? De enorme bezuinigingen? Jawel, liet de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een paar dagen later weten, maar: „De enorme ramp die vooraf was voorspeld, heeft zich niet voltrokken.”

Wat is de balans nu, aan het einde van decentralisatiejaar 2015? Wat zijn de directe gevolgen van de overheveling geweest van zorg naar de gemeenten? Wat is er misgegaan? Gaat er ook iets goed? Zes ontwikkelingen vielen op.