Oorlogsarchieven Wilhelmina en notulen minsterraad uit 1990 worden openbaar

Nederland kan vanaf volgende week dinsdag lezen wat koningin Wilhelmina tijdens de Tweede Wereldoorlog dacht, besloot en vond. Het archief van het Kabinet van de Koning tijdens de oorlog wordt dan openbaar gemaakt. Het Nationaal Archief heeft alvast twee bladzijden van een brief van Wilhelmina gepubliceerd. Zij schreef die na de bevrijding aan Willem Schermerhorn, de eerste naoorlogse premier, en de sociaal-democratische voorman Willem Drees. De koningin was bezorgd dat hun kabinet geen ministers zou hebben uit „het zuiden des lands”. Dat zou de zuiderlingen de indruk kunnen geven „dat er weinig aandacht aan hun problemen geschonken zal worden”.Ook de notulen van de ministerraad uit 1990 worden openbaar. Het kabinet praatte toen onder meer over de Golfoorlog tussen Irak en Koeweit en over de opvang van vluchtelingen.

De eerste dinsdag van het jaar is sinds 2010 Openbaarheidsdag. (ANP)