Opinie

Mag je in Nederland homofoob zijn?

Floor Rusman (f.rusman@nrc.nl) vervangt Tom-Jan Meeus in de wisselcolumn met Jutta Chorus op deze plek.

Mag je in Nederland homofoob zijn? Ik denk dat velen deze vraag in eerste instantie met ‘nee’ zouden beantwoorden. Vandaar waarschijnlijk dat het opiniestuk getiteld ‘Gun homofobe vluchtelingen ook de tijd’, een paar weken terug in Het Parool, zulke felle reacties kreeg. Politicoloog Ellen Hoogakker betoogde hierin dat het onrealistisch is om van vluchtelingen te verwachten dat ze onmiddellijk onze normen en waarden overnemen.

André Krouwel, universitair hoofddocent Politicologie aan de VU, noemde het artikel op zijn Facebookpagina „ondoordachte onzin” en de auteur „idioot”. Desgevraagd licht hij zijn reactie toe. „Ellen doet alsof homofobie een griepje is dat overgaat”, zegt hij. „Dat is typisch voor links Nederland, dat uitzonderingen wil maken voor mensen uit andere culturen.” Van dit soort relativisme moet Krouwel niets hebben. „Hang in plaats van kerstverlichting overal artikel 1 van de Grondwet op”, stelt hij voor. „Je moet ze die harde pil van gelijke rechten door de strot duwen.”

Een paar dagen later spreek ik af met Markha Valenta, historicus aan de Radboud Universiteit. Valenta, zelf zowel homoseksueel als gelovig, schreef onlangs op Facebook een opvallende post waarin ze het recht van orthodoxen verdedigde om homoseksualiteit een zonde te vinden. „In een democratie mag je vinden wat je wilt”, legt ze uit. „We moeten niet aan die democratie gaan twijfelen als een kleine minderheid dingen vindt die ons niet bevallen.”

Ogenschijnlijk liggen de standpunten van Krouwel en Valenta ver uiteen. Hij vindt links te soft, zij juist niet. Hij noemt het artikel van Hoogakker onzin, voor haar is het common sense.

Maar op een principieel niveau blijken ze het eens te zijn. Ook Krouwel zegt namelijk dat minderheden in een democratie recht hebben op hun eigen standpunten, hoe verwerpelijk de meerderheid die ook vindt. En als je even doorvraagt, zullen de meeste Nederlanders het hiermee eens zijn. ‘Vrijheid van meningsuiting’ is niet voor niets onze lievelingsvrijheid. 

Daarnaast vinden Krouwel en Valenta beiden dat de discussie iets hypocriets heeft: veel autochtonen accepteren homoseksualiteit evenmin. Nederlanders koesteren een beeld van hun land als zeer tolerant en homovriendelijk, maar dat correspondeert niet altijd met de praktijk, zegt Valenta. „Er is een kloof tussen wat Nederlanders zeggen en wat ze doen.”

Het antwoord op de vraag is dus: ja, je mag in Nederland homofoob zijn. En niet alleen moslims maken van dit recht gebruik.