Helpen om uw mening te vormen

Is de Syrische president Assad een vijand, of toch een bondgenoot? Is het geld dat naar Griekenland gaat een lening, of toch een schenking? Is 80 miljoen voor een Rembrandt een prikje, of te veel geld? U, beste lezer, heeft ongetwijfeld een mening over deze onderwerpen.

Maar waar is die mening eigenlijk op gebaseerd? Op enkele tweets? Op een tv-reportage? Op een analyse die u las in de krant? Op de mening van een collega, of een vriend op Facebook? Waar is jouw mening op gebaseerd? Zo luidt de slogan die NRC in het vaandel voert sedert het verschijnen, in oktober, van de nieuwe, sterk uitgebreide nrc.next en de lancering van de nieuwe site in oktober.

De slogan (en ja, we discussieerden lang over ‘jouw’ mening of ‘uw’ mening) vat perfect samen wat wij bij NRC willen doen: de mening helpen vormen van u, de lezer. We willen dat allereerst doen door de juiste feiten op een rij te plaatsen. Want paradoxaal genoeg blijkt het, in een wereld die verdrinkt in de informatie, soms bijzonder moeilijk om de juiste feiten te kennen.

Hoeveel vluchtelingen zijn er precies in Nederland? Wat gebeurde er exact die 13de november in Parijs? Wanneer wist de minister wat over het bonnetje van Cees H.? Vervolgens willen we die feiten context geven en analyseren. Eenmaal in hun context geplaatst, becommentariëren we die. Dat doen eigen NRC-commentatoren dagelijks, maar ook enkele tientallen vaste gespecialiseerde columnisten en jaarlijks honderden incidentele opinieschrijvers.

De feiten, context, analyses en commentaren brengen we vooral in woorden. Nu eens in puntige berichten, dan weer in lange, doorwrochte analyses of menselijke reportages. Soms gebruiken we het populaire vragenstuk (‘22 vragen over de vluchtelingencrisis’ of ‘negen zaken die u moet weten over de publieke omroep’), het grappige cursiefje of het interview. Maar we zijn lang geen krant met uitsluitend woorden. In onze journalistieke gereedschapskist zitten ook cijfers en tabellen, foto’s en infographics en, online, bewegend beeld en geluid. Zo proberen wij onze verhalen telkens op de beste manier te vertellen.

Wij? Dat zijn meer dan tweehonderd NRC-redacteuren, die worden bijgestaan door enkele honderden gespecialiseerde medewerkers, columnisten, correspondenten, fotografen, tekenaars en vormgevers. Die onszelf als opdracht hebben gegeven om u, de lezer, dagelijks de nodige elementen aan te reiken, opdat u zich een mening kunt vormen en zo nodig daarnaar kan handelen. Of dat nu als (wereld)burger is, als cultuurconsument, homo economicus, partner of ouder. Of u die mening vormt in de ochtend of in de avond, op papier of online, doet er minder toe. Wij reiken u drie podia aan: nrc.nl, nrc.next in de ochtend en NRC Handelsblad in de middag.

Slaagden we daar het voorbije jaar in? Daar moet u over oordelen. In het journalistiek jaarverslag, dat we voor het tweede jaar op rij publiceren, proberen we alvast op een evenwichtige manier verantwoording af te leggen over onze journalistiek. Opdat u ook over ons een mening kan vormen.

Ik wens u, in naam van de redactie, een prettig eindejaar en een prachtig 2016.