Flevoland is dertig geworden - en het blijft een vreemde provincie

Foto ANP/Koen Suyk

Flevoland viert deze week z’n dertigste verjaardag als officiële provincie van Nederland. Wat heeft Nederland economische gezien eigenlijk precies aan Flevoland? Nou, met name voor de landbouw is de provincie van groot belang. Dat blijkt uit cijfers die het CBS vandaag presenteert.

De opbrengsten van akkerbouwproducten uit Flevoland zijn hoger dan die in de andere provincies. Per hectare halen Flevolandse boeren namelijk de meeste suikerbieten en aardappelen uit de grond en oogsten ze de meeste tarwe. Verschillende factoren hebben invloed op de opbrengsten, zoals de zaaidatum, de samenstelling van de grond, eventuele ziektes of plagen en natuurlijk het weer.

Is dat het enige? Nee hoor. Flevoland valt op meer manieren op. Klik of tap op de icoontjes in onderstaande kaart voor meer economische en demografische cijfers over Flevoland - en een filmpje.

Ook als je naar andere economische kerncijfers kijkt wijkt Flevoland nogal af van het landelijke gemiddelde, blijkt uit een eerdere analyse van NRC Q. Het werkloosheidspercentage van 9,3 procent is het hoogste van Nederland, de provincie heeft de grootste huishoudens (2,41 personen per huishouden), niet-westerse allochtonen zijn er het sterkst vertegenwoordigd (19,7 procent van de bevolking) en het autobezit is er met 804 personenauto’s per duizend inwoners verreweg het hoogst.

Dat de provincie uit de pas loopt met de rest van Nederland, valt deels te verklaren door de scheve leeftijdsopbouw van de bevolking: Flevoland is verreweg de jongste provincie van Nederland. De verhouding tussen het aantal personen van 0 tot 20 jaar ten opzichte van de personen in de ‘productieve’ leeftijdsgroep van 20 tot 65 jaar is er het hoogst, namelijk 44,4 procent. Voor heel Nederland ligt dat percentage op 32,9 procent.

En nog eentje dan: de inwoners van Flevoland zijn relatief gezien de grootste wanbetalers van de zorgverzekeringspremie:

    • Jolanda van de Beld