Tijger en geit spelen leeuw en lam

Een Russische idylle is over de kerstdagen getild. In het Primorsky Safari Park leven een Siberische tijger en een geit nu een maand vredig en vriendschappelijk samen. Ze vlijen zich naast elkaar neer als het stichtelijke duo leeuw en lam.

Geit Timur werd, zoals andere geiten eerder, als levende prooi voorgezet aan tijger Amur in zijn grote bosverblijf. De bok toonde geen angst, maar wel zijn horens. Dat bracht Amur in verwarring. Hij zag af van zijn diner. Daarna groeiden de dieren naar elkaar toe. Ze zoeken elkaars gezelschap en liggen vaak broederlijk bijeen. De geit, als kuddedier, volgt meestal. De tijger zet af en toe zachtjes zijn voorpoot, ter grote van een soepbord, op de geitenneus. En hij beantwoordt de vriendschappelijke speelse kopstootjes van de geit met het eigen grote voorhoofd.

Uit gegroeid respect voor geiten zet men de tijger nu alleen levende konijnen voor. Hij probeert Timur voor te doen, hoe die te vangen. En de geit heeft weer gewezen op het fijne van een liksteen. De idylle heeft al tot harmonieuze kerstoproepen en religieuze vervoering geleid, en de Russische verkoop van kerstmokken en sleutelhangers. Maar ’s nachts zijn ze niet helemaal samen. Timur nam als vanzelfsprekend het schuilhok van de volwassen tijger over. Die slaapt nu op het dakje daarvan.