VNG: Gemeenten dit jaar niet toegekomen aan opnieuw vormgeven van de zorg

Gemeenten zijn dit jaar nog te weinig toegekomen aan het opnieuw vormgeven van de zorg voor hun burgers. Het doel van de grote decentralisaties – maatwerk voor de burger en instanties die integraal samenwerken – is daardoor nog niet bereikt. Dit stelt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), terugblikkend op de decentralisaties van 2015.

Dit jaar werden de bijna vierhonderd gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg, langdurige zorg aan hulpbehoevenden en arbeidsplekken voor gehandicapten. De vrees was dat burgers door de enorme stelselwijziging verstoken zouden blijven van zorg, maar dat is volgens de VNG niet „op grote schaal” gebeurd. Een woordvoerder namens het VNG-bestuur: „Gemeenten hebben continuïteit van zorg geborgd voor hun inwoners. Dat hebben ze in dit overgangsjaar veelal gedaan door mensen die daarvoor in aanmerking kwamen precies dezelfde zorg te bieden als voorheen. Daardoor is voor veel mensen in de praktijk niet zoveel veranderd.”

Gemeenten zijn volgens de VNG nog niet toegekomen aan investeren in preventie, opzetten van laagdrempelige algemene voorzieningen en meer eigen regie voor de burger.