Problemen bij uitbetaling zorggeld zijn niet voorbij, zegt voorzitter SVB in eerste interview

 Foto Floren van Olden

 Foto Floren van Olden

De problemen met het uitbetalen van persoonsgebonden budgetten (pgb) zijn nog niet structureel opgelost. Dit zegt bestuursvoorzitter Nicoly Vermeulen van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) in een exclusief eerste interview over de ‘pgb-chaos’ die dit jaar ontstond. „We hebben nog steeds problemen. Er zijn issues die nog opgelost moeten worden”, zegt Vermeulen. Ze doelt onder meer op ICT-systemen die nog niet vlekkeloos werken, en op informatie die te laat of verkeerd wordt aangeleverd door partijen zoals gemeenten, zorgkantoren en budgethouders.

De Sociale Verzekeringsbank is sinds dit jaar verantwoordelijk voor het uitbetalen van persoonsgebonden budgetten aan circa 140.000 patiënten, die van dat geld zelf zorg inkopen. Denk aan een revalidatiearts of dagbesteding. Dit jaar ontstond chaos omdat duizenden zorgverleners te laat uitbetaald werden. Soms kregen patiënten tijdelijk geen zorg, omdat ze hun hulpen niet konden betalen.

In het interview legt Vermeulen uit waarom ze nooit eerder naar buiten trad om uitleg te geven. „Wat het heel ingewikkeld maakt is dat wij ook onderdeel van het probleem zijn. Ik wilde eerst de problemen oplossen, en niet naar andere partijen wijzen. Dat vond ik niet sjiek.”

Het systeem rond het uitkeren van pgb’s is volgens Vermeulen ingewikkeld. Ze erkent dat het aanvragen van zorggeld en het verwerken van alle formulieren soms „onbegrijpelijk” is voor patiënten, en dat het systeem „structureel versimpeld” moet worden.

Verschillende medewerkers van de SVB zijn bedreigd door mensen die hun zorggeld niet op tijd kregen, vertelt Vermeulen. Er is tweemaal aangifte gedaan bij de politie; één keer nadat een medewerker een kogelbrief had ontvangen.

De SVB heeft drie onderzoeken laten uitvoeren naar het eigen functioneren. De organisatie liet onderzoeken of er intern sprake is van een angstcultuur, of er belangenverstrengeling heeft plaatsgevonden en of medewerkers niet integer zouden hebben gehandeld. Alle onderzoeken wezen volgens de organisatie uit dat de SVB zich niet schuldig heeft gemaakt aan deze aantijgingen.