Extra voeding versnelt genezing ondervoede patiënt niet

Speciale ziekenhuisvoeding zorgt er weliswaar voor dat patiënten meer calorieën binnen krijgen en wat zwaarder worden, maar hun genezing versnelt niet. Ze liggen ook niet korter in het ziekenhuis. En hun kans om binnen een paar maanden te overlijden daalt evenmin. Wel worden de bijgevoede patiënten minder snel opnieuw in het ziekenhuis opgenomen.

Dat schrijven Zwitserse onderzoekers in een maandag uitgekomen artikel in JAMA Internal Medicine. Extra voeding bij deze patiënten heeft een „matig” effect, vinden drie Amerikaanse artsen in een begeleidend commentaar in het tijdschrift. Zij memoreren dat 23 patiënten extra voeding moeten eten of drinken om één van hen enig voordeel te bezorgen.

Het gaat in dit onderzoek vooral om oudere patiënten met vaak meerdere ziekten die in het ziekenhuis worden opgenomen en die volgens diagnostische criteria last hebben van ondervoeding, of daar een verhoogde kans op hebben. Kankerpatiënten, patiënten die ingrijpende operaties ondergaan en patiënten op de intensive care vallen hier buiten. Zij krijgen hun voeding vaak per infuus toegediend. In dit onderzoek ging het om voedselrijke maaltijden of, vooral, drankjes.

De Zwitserse auteurs zochten in de medisch-wetenschappelijke literatuur naar alle onderzoeken naar het effect van extra voeding voor patiënten met echte of dreigende ondervoeding. Een eis was dat er twee, door het lot aangewezen groepen moesten zijn, waarbij de ene groep de extra voeding wel kreeg en de andere niet. De 22 gerandomiseerde onderzoeken, uitgevoerd tussen 1982 en 2014, die aan hun minimumeisen voldeden waren volgens de onderzoekers echter zo slecht van kwaliteit dat betrouwbare conclusies moeilijk zijn.

De commentatoren laten zien hoe de geschiedenis zich herhaalt. Ook in 1998 en 2009 verschenen er overzichtsstudies die in hun conclusie vroegen om beter uitgevoerde onderzoeken naar de zin van extra voeding voor deze patiënten. Ze vragen daarom, net als de onderzoekers, om beter uitgevoerd onderzoek.