Aangifte zedenmisdrijf wordt makkelijker

De aangifteprocedure werd bekritiseerd omdat er te veel drempels zouden worden opgeworpen.

Foto Lex van Lieshout / ANP

Het wordt eenvoudiger om aangifte te doen van een zedendelict. De Nationale Politie bevestigt berichtgeving van De Volkskrant daarover.

In januari treedt een nieuwe instructie voor zedenrechercheurs in werking. Daarin wordt onder andere het informatiegesprek voorafgaand aan een aangifte vereenvoudigd. Voorheen moesten er bij dat gesprek 41 punten besproken worden over het delict, procedures en hulpverlening. Vanaf januari wordt het aantal te bespreken onderwerpen gehalveerd. Ook moeten rechercheurs voortaan met slachtoffers overleggen hoeveel bedenktijd er nodig is voor de aangifte.

De aangifteprocedure bij zedenzaken lag de afgelopen maanden onder vuur, omdat er te veel drempels op zouden worden geworpen voor slachtoffers die aangifte willen doen. Onder andere de lange bedenktijd leverde kritiek op. Slachtoffers moeten soms verplicht twee weken wachten voordat zij aangifte mogen doen.

In de nieuwe instructie wordt ook meer nadruk gelegd op ‘ambsthalve opsporing’. Dat houdt in dat de politie ook een onderzoek kan instellen als het slachtoffer geen aangifte wil doen, maar er toch voldoende aanleiding is om een verdachte te vervolgen.