We zwichten niet, zegt Geldermalsen

Geldermalsen trok na rellen schielijk een voorstel in voor een groot azc. Wat nu? Volgend jaar een nieuw plan.

Met de hogedrukspuit wordt de gevel van het gemeentehuis van Geldermalsen gereinigd na de rellen van vorige week. Tegenstanders van de komst van een azc bekladden de buitenmuren met leuzen. Foto Robin Utrecht

De rechts-extremistische actiegroep Identitair Verzet kraaide gisteren victorie. #Geldermalsen azc van de baan! Verzet werkt. #kominverzet luidde haar tweet na het besluit van de gemeente Geldermalsen om het plan voor opvang van 1.500 asielzoekers van tafel te halen.

Opinievormers die juist treurden om de intrekking van het voorstel voor dit asielzoekerscentrum, zagen eveneens een capitulatie van het openbaar bestuur na de rellen en intimidaties van vorige week. „Geweld wint. Geen AZC in Geldermalsen”, kopte opiniesite Joop.nl.

In Geldermalsen zelf spreekt men eerder van correctie – zij het een pijnlijke – dan van capitulatie. Daar overheerst, na de schok en de angst van vorige week, het gevoel dat er het nodige schortte aan de besluitvorming rond het azc. De gemeente is van plan volgend jaar een nieuwe opzet voor een opvanglocatie te lanceren. Daarbij wil Geldermalsen zijn burgers meer betrekken.

Burgemeester Miranda de Vries (PvdA) stak gisteren namens het college (CDA, SGP, Dorpsbelangen) de hand in eigen boezem. Waar zij vorige week vooral relschoppers de schuld gaf, was haar toon gisteren anders. „De gekozen grootte en snelheid bleek een inschattingsfout”, zei ze. „Daarbij is te gemakkelijk voorbijgegaan aan signalen dat het wellicht te veel en te snel was.”

Banden lek gestoken

De tweekoppige fractie van D66 in Geldermalsen vond weliswaar dat het college eerder over het azc-plan had moeten praten met omwonenden, maar steunde het voorstel. Vorige week werden de banden van fractieleider Jan de Geus lek gestoken.

Dat B & W het nu hebben ingetrokken ziet ook De Geus als een correctie. Van capitulatie wil hij niet spreken. „Ik zie het als een pas op de plaats, al was het maar omdat we blijven zoeken naar een oplossing. Ook Geldermalsen wil zijn steentje bijdragen aan de opvang van vluchtelingen , zei de burgemeester terecht.”

Enigszins gepikeerd reageert De Geus als het industrieterrein Hondsgemet-Noord ter sprake komt, waar Geldermalsen het grootschalig azc wilde vestigen. „Wat is daar eigenlijk mis mee?”

Het burgerprotest werd aangejaagd door geruchten dat de gemeente een slaatje probeerde te slaan uit de vluchtelingencrisis. Op het gemeentelijk industrieterrein werd immers verlies geleden. Boeren waren eerst voor hoge prijzen uitgekocht, maar bedrijven wilden zich niet vestigen op het terrein. Althans, niet genoeg. De komst van het azc kon de gemeente alsnog geld opleveren. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zou tien jaar lang de grond huren.

De Geus: „Kennelijk mogen ondernemers met bungalowparken betaald worden als ze ruimte aanbieden voor vluchtelingenopvang. Maar mag Geldermalsen dat niet? Terwijl de gemeente niks anders deed dan de normale afspraken maken die hiervoor met het COA gelden.”

Wat D66 betreft blijft het terrein daarom gewoon een rol spelen in de plannen, en zullen volgend jaar alsnog de bussen met vluchtelingen arriveren. Dan zal volgens De Geus voor iedereen duidelijk zijn dat Geldermalsen niet voor relschoppers buigt.

    • Kees Versteegh