Onderhandelingen bezuinigingen NFI op niks uitgelopen

De OR zegde in september al het vertrouwen op in directeur Reinout Woittiez.

Een sectieruimte van het NFI in Den Haag. Foto Robin van Lonkhuijsen / ANP

Onderhandelingen over bezuinigingen bij het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) zijn woensdag op niks uitgelopen. Dat zegt de voorzitter van de ondernemingsraad, Marnix Hoitink. De crisis tussen de directie en het personeel duurt al enkele maanden. In september zegde de ondernemingsraad het vertrouwen op in directeur Reinout Woittiez.

Het NFI moet ruim 10 procent van zijn budget inleveren, dus moet er flink bezuinigd worden. De OR is het echter niet eens met het reorganisatieplan van de directie.

In interne stukken van het NFI die NRC heeft ingezien noemt de OR dat plan ongeschikt om een slagvaardige, onafhankelijke en kwalitatief hoogwaardige organisatie in stand te houden. De directie van het NFI wordt bovendien hoogmoed verweten. De OR schrijft:

“De ondernemingsraad vreest voor ernstige en onnodige schade aan het kennisinstituut en vreest daarnaast dat het NFI in een negatieve spiraal terechtkomt waarbij financiële tegenvallers moeten worden gedekt door een verdere afbouw van werkzaamheden en de dienstverlening. Buiten de gevolgen voor het NFI verwacht de ondernemingsraad ook problemen in de strafrechtketen.”

In het nieuwe jaar zullen de onderhandelingen weer worden opgepakt door de directie, de OR en de vakbonden. In januari zal volgens de OR geprobeerd worden om knelpunten uit het reorganisatieplan te verhelpen, zodat er in februari een nieuw plan kan worden gemaakt.

Directeur Woittiez zegt tegen ANP dat hij zich wil blijven inzetten voor een uitweg uit de impasse. Tot nu toe vindt de OR dat de directie de invullingen van de bezuiniging niet genoeg onderbouwt.

Managementcultuur

De OR hekelt ook de ‘managementcultuur’ bij het NFI. De ‘top-down’-aanpak van de directie zou niet passen bij een kennisinstituut. OR-voorzitter Hoitink:

“De wetenschappelijke activiteiten zijn afhankelijk van het management en er is geen ruimte voor tegenspraak of medezeggenschap. Dat is een onwenselijke situatie bij een instituut als het NFI”

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie zegt dat de werkzaamheden van het instituut niet lijden onder het conflict. Een woordvoerder laat weten:

“Begin volgend jaar wordt met alle partijen verder gesproken over de reorganisatie en financiële situatie van het NFI. Het personeel lijdt er dus niet onder, want de gesprekken zijn nog gaande.”

    • Wouter van Dijke