Groei economie blijft ook in tweede raming CBS laag

Een containerterminal van ECT in de Rotterdamse haven. Een van de oorzaken van de lage groei is de teruggevallen export, door een lagere wereldhandel. Foto: Jerry Lampen/ANP

De groei van de Nederlandse economie bedroeg in het derde kwartaal 0,1 procent, blijkt ook uit de tweede raming van het Centraal Bureau van de Statistiek.

In de eerste raming van het statistiekbureau medio november was ook al sprake van 0,1 procent groei van het bruto binnenlands product (bbp) ten opzichte van een kwartaal eerder. Dat was toen een tegenvallend cijfer. Economen gepolst door persbureau Bloomberg hadden 0,4 procent voorspeld.

2 procent voorzien

Voor heel 2015 is een groei voorspeld van 2 procent van de Nederlandse economie. Hoofdeconoom van het CBS Peter Hein van Mulligen trok in november, na het bekend worden van het tegenvallende cijfer, in twijfel of dat nog wel zou worden gehaald.

“Als we op 2 procent willen uitkomen, zouden we in het vierde kwartaal een groei moeten hebben van tussen de 0,5 en 1 procent. Dat is fors, maar niet onmogelijk.”

Een van de oorzaken van de lagere groei is dat de de export tegenvalt door de lagere wereldhandel. Het Centraal Planbureau maakte gisteren bekend dat in de eerste maand van het vierde kwartaal, oktober, de wereldhandel met 0,5 procent is gegroeid. In september was sprake van een groei van 0,8 procent, in augustus van een krimp van 0,6 procent.

Meevaller

De enige bijstelling in de cijfers over de Nederlandse economie betrof een positieve: het aantal nieuwe banen bleek hoger dan eerder geraamd. Het aantal banen van werknemers en zelfstandigen blijkt nu in juli, augustus en september te zijn gestegen met 35 duizend. Dat zijn er tweeduizend meer dan in november was berekend.

Overheidstekort

Het CBS kwam donderdag ook naar buiten met cijfers over de overheidsfinanciën. De tussenstand van het overheidstekort in het derde kwartaal is 1,7 procent van het bbp. Voor heel 2015 heeft het Centraal Planbureau een tekort van 2,2 procent voorzien. In het het vierde kwartaal is doorgaans sprake van een laag tekort, schrijft het CBS.

“Om uit te komen op dit cijfer moet het tekort in het vierde kwartaal zo’n 3 miljard euro bedragen. In de voorgaande drie jaren was het tekort in het vierde kwartaal lager dan 3 miljard.”

De overheidsschuld kwam uit op 66,3 procent van het bbp. Dat komt overeen met 447 miljard euro. Het overheidstekort moet volgens de Europese regels 60 procent bedragen.

Ondanks dat de overheid nog altijd meer uitgeeft dan er binnenkomt, daalde de schuld ten opzichte van 2014 met bijna 5 miljard euro. Dat kwam onder meer omdat een aantal lagere overheden nog 2 miljard euro ontvingen van de verkoop van energiebedrijf Nuon aan het Zweedse Vattenfall.

CBS

    • Eva Smal