Maar de senaat zegt nee tegen zijn wet

De nieuwe gas- en elektriciteitswet tegenhouden zorgt alleen voor uitstel, waarschuwde minister Kamp. Tevergeefs.

Medewerkers van Tennet aan het werk met een onderzeese stroomkabel. Foto Tennet

De Eerste Kamer heeft dinsdagavond laat met één stem verschil de wet Stroom weggestemd. Deze dramatische ontwikkeling volgde op een uitgebreid debat tussen de senaat en minister Kamp waarin deze laatste bij herhaling benadrukte dat het verwerpen van de wet de uitvoering van het Energieakkoord ernstig in gevaar zou brengen.

De wet Stroom – de nieuwe gas- en elektriciteitswet – is cruciaal om het Energieakkoord te kunnen uitvoeren. In deze wet ligt onder andere de rol vastgelegd die netbeheerder Tennet gaat spelen bij de verbinding tussen vijf geplande nieuwe windparken en het vasteland.

Maar de wet omvat ook eerdere wetgeving op het gebied van splitsing van elektriciteitsbedrijven die al in 2006 werd aangenomen, en in 2008 in werking trad, maar nooit definitief is afgedwongen. Reden waarom de energiebedrijven Eneco en Delta nog altijd niet zijn gesplitst, in een productietak en een netwerktak.

Deze twee bedrijven zijn er met een intensieve lobby in geslaagd een meerderheid van de Eerste Kamer ervan te overtuigen dat splitsing – of toepassing van het Groepsverbod zoals het in de wet officieel heet – achterhaald is. Als geïntegreerde energiebedrijven die naast productie en handel ook over netwerken beschikken, zouden ze slagvaardiger kunnen zijn in de overgang naar duurzame energie. Ook het feit dat andere Europese landen minder ver zijn gegaan in de afsplitsing van de de netwerktakken, is een argument om Eneco en Delta te sparen.

Een motie, ingediend door de SP en het CDA, waarin wordt verzocht splitsing uit te stellen totdat ook andere landen de opdeling verplicht stellen, kreeg in de Eerste Kamer een krappe meerderheid.

Maar minister Kamp gaf geen krimp. Hij verklaarde de motie naast zich neer te zullen leggen, waarop een meerderheid tegen de hele wet Stroom stemde. Uiteindelijk stemden de fracties van SGP, VVD, PvdA, GroenLinks en D66 voor terwijl CDA, SP, de Partij voor de Dieren, 50 Plus en de eenmansfractie OSF tegen stemden.

Minister Kamp had de opstandige kamerleden eerder gewaarschuwd dat „nee zeggen” geen enkele invloed zou hebben. „Het groepsverbod blijft in stand en we lopen met de windparken vertraging op van minimaal een half jaar omdat Tennet niet aan de slag kan op zee.” Bovendien zou het hele Energieakkoord enige miljarden duurder worden.

Op het verwijt dat Kamp een spelletje zou spelen, reageerde de minister: „Ik speel nooit, ik heb een moeilijke taak te verrichten. Ik moet zorgen voor voldoende windparken op zee en het Energieakkoord uitvoeren”.