Inspectie onderzoekt commerciële stamcelklinieken

De klinieken mogen niet zomaar stamcelbehandelingen uitvoeren. Daar is een vergunning voor nodig.

Het afgelopen half jaar heeft de Rotterdamse arts bij tien patiënten dertig stamceltransplantaties uitgevoerd Foto: ANP / EPA

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) onderzoekt twee privéklinieken waar dit jaar stamceltransplantaties werden uitgevoerd. De Volkskrant meldde woensdagochtend dat twee klinieken, in Amsterdam en Rotterdam, deze behandelingen zonder vergunning uitvoeren. Naar aanleiding van een melding heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg een onderzoek ingesteld.

Klinieken zonder vergunning

Transplantaties van stamcellen vallen onder de Wet bijzondere medische verrichtingen en mogen alleen uitgevoerd worden in klinieken met een vergunning. Alleen medische centra en het Nederlands Kanker Instituut beschikken over zo’n vergunning.

Artsen in de twee klinieken zouden stamcellen uit beenmerg bij patiënten met reuma, artrose en de ziekte van Parkinson inspuiten. Het afgelopen half jaar heeft de Rotterdamse arts bij tien patiënten dertig stamceltransplantaties uitgevoerd. Nadat de Volkskrant hem inlichtte over vergunningen, heeft hij zijn de behandelingen stilgelegd. De chirurg uit Amsterdam meent geen toestemming nodig te hebben.

Stamcellen uit beenmerg of vetweefsel

De patiënten van de twee commerciële klinieken lieten zich stamcellen uit hun eigen beenmerg of vetweefsel inspuiten. Het doel van stamceltransplantatie is ervoor te zorgen dat het lichaam schoon bloed aanmaakt.

De werkzaamheid van de transplantaties is volgens hoogleraar Hans Clevers niet bewezen, zegt hij in de Volkskrant. In 2007 schreef de toenmalige minister van Volksgezondheid dat ondeskundige behandeling gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Ook in de rest van Europa gelden strenge regels voor deze behandeling. Wanhopige patiënten zouden daarom naar commerciële klinieken in Oekraïne of China gaan.

Lees ook: Redders van de lammen, blinden en stervenden over hoe commerciële stamceltherapie “handel in hoop” is.
    • Marissa van Loon