Grootste kunstmecenaat in Nederland groeit, en jongeren doen graag mee

Het grootste kunstmecenaat van Nederland in aantal leden groeit gestaag. De Vereniging Rembrandt telt nu, eind 2015, 12.651 leden, ruim duizend meer dan eind 2014 (11.501). Het aantal jongeren onder hen groeit ook, 28 procent is jonger dan 50, 18 procent zelfs jonger dan 30.

De Vereniging Rembrandt bestaat dit jaar 132 jaar. Ze is opgericht om te voorkomen dat belangrijke particuliere collecties het land zouden verlaten, met werken van Rembrandt maar bijvoorbeeld ook Het Melkmeisje en Het Straatje van Vermeer. Sinds 1883 hebben musea meer dan 2.000 kunstwerken aangekocht met steun van de Vereniging Rembrandt, die als voorwaarde stelt dat het museum ten minste de helft zelf betaalt.

` Er zijn nieuwe soorten lidmaatschappen gekomen, waaronder cirkels van leeftijdgenoten en regionale cirkels. Voor leden worden bijeenkomsten georganiseerd, vaak in musea na sluitingstijd. Ook wordt steeds meer gebruik gemaakt van sociale media. Met het ledental stijgen ook de inkomsten, vorig jaar bedroegen die ruim 9 miljoen euro (waarvan 4 miljoen eenmalig), uit contributies, giften, legaten, acties van derden (de BankGiro Loterij draagt jaarlijks 400.000 euro bij, het Prins Bernhard Cultuurfonds 725.000 euro), inkomsten uit beleggingen en uit rente.

    • Gretha Pama