Uit 120 plannen nu 4 geselecteerd

Uit 120 mogelijke ideeën voor de toekomst van Paleis Soestdijk heeft de Rijksoverheid vier initiatiefnemers gekozen die door mogen gaan. Zij krijgen elk 100.000 euro om het komend half jaar hun ideeën uit te werken tot „een zakelijk rendabel en uitvoerbaar plan”. Het gaat in alle vier gevallen om consortia van bouwbedrijven en architectenbureaus. In de plannen wordt het paleis bijvoorbeeld een ontvangstlocatie en krijgt het park een botanische tuin. De beoordeling is in oktober 2016. (NRC)