Klokkenluiden kost geld

Het zit hem niet mee. De klokkenluider die in 2008 de fraude bij ROC Rijn IJssel in Arnhem naar buiten bracht, is sindsdien verwikkeld in allerlei juridische procedures. Eerst de ruzie met het ROC over de WW-uitkering, toen een mediation-traject en nu de onenigheid met de fiscus over zijn vergoeding voor psychische schade.

Na 25 jaar les te hebben gegeven op het ROC – in het vak recht en assurantie nog wel – werd het gesjoemel met lesbriefjes voor extra subsidie hem te veel. Hij liet zijn arbeidscontract ontbinden en informeerde het Ministerie van OCW en het Openbaar Ministerie. Er kwam een grootschalige fraude aan het licht, waarbij twee miljoen euro moest worden terugbetaald aan het ministerie.

Na mediation komen de man en het ROC uit op een psychische schadevergoeding van 85.000 euro. Tot grote frustratie van de klokkenluider blijft van dit bedrag maar 40.000 euro over, wanneer de inspecteur laat weten dat dit geldt als loon uit vroegere dienstbetrekking, waarop loonheffingen moeten worden ingehouden.

De klokkenluider stelt dat de schadevergoeding niet uit dienstbetrekking is verkregen, omdat de arbeidsovereenkomst al was ontbonden toen het mediation-traject van start ging. Het is een vergoeding voor het psychische leed dat hem is aangedaan door het ROC.

De zaak wordt uitgevochten tot aan de Hoge Raad, maar de klokkenluider krijgt geen gelijk. Het hoogste rechtscollege beslist dat het bij loon uit dienstbetrekking niet hoeft te gaan om een beloning voor verrichtte arbeid. De schadevergoeding vloeit voort uit de afwikkeling van het dienstverband en behoort daarom tot het loon van de werknemer.