Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Politiek

Kamp niet bereid splitsing energiebedrijven terug te draaien

Minister wil niet tegemoetkomen aan wens meerderheid senaat, vraag is nu of wet Stroom het dinsdagavond haalt.

Foto ANP / Bart Maat

Het kabinet is niet bereid de gedwongen splitsing van energiebedrijven uit de Elektriciteits- en Gaswet te halen. Dat maakte minister Kamp (Economische Zaken, VVD) dinsdagmiddag duidelijk in de Eerste Kamer, waar een meerderheid hem per motie had opgeroepen de splitsing van energiebedrijven terug te draaien. Nu Kamp voet bij stuk houdt, is het onzeker of de wet dinsdagavond zal worden aangenomen, met mogelijk grote gevolgen voor het Energieakkoord.

In de Eerste Kamer wordt dinsdag de nieuwe Elektriciteits- en Gaswet behandeld, de zogeheten wet Stroom. Daarin wordt onder andere vastgelegd dat Tennet, netbeheerder op land, ook op zee voor de hoogspanningsverbindingen gaat zorgen, een cruciale schakel in de uitvoering van het Energieakkoord.

De wet regelt echter ook de splitsing van elektriciteitsbedrijven in een productietak en een netwerktak, het zogeheten ‘groepsverbod’. Eneco en Delta verzetten zich met hand en tand tegen deze opsplitsing. Zij stellen dat splitsing leidt tot oneerlijke concurrentie omdat afgesplitste concurrenten als Nuon en Essent inmiddels in handen zijn van buitenlandse bedrijven (Vattenfall en RWE), die zelf niet gesplitst zijn. Gedwongen splitsing zou Eneco en Delta financieel ernstig treffen.

Senaat wil wachten op andere Europese landen

Een meerderheid in de senaat drong er dinsdag bij minister Kamp op aan om de verplichte splitsing van energiebedrijven, waartoe tien jaar geleden al werd besloten, “niet in werking te laten treden” zolang andere Europese landen dat ook niet doen. Een motie van het CDA en de SP kreeg de steun van de PVV, GroenLinks, ChristenUnie, de Partij voor de Dieren, OSF en 50PLUS.

Kamp zei echter dat de splitsing moet doorgaan omdat de Hoge Raad in juni oordeelde dat de ‘Splitsingswet’ niet in strijd is met Europese regelgeving en dus ook moet gelden voor Eneco en Delta. Ook heeft de Tweede Kamer ingestemd en de Raad van State positief over de wet geadviseerd, aldus Kamp. “De wet moet nu nageleefd worden”, zegt de minister. “De onafhankelijke toezichthouder heeft over de wet geoordeeld en er is voldoende gelegenheid voor een overgangsfase.” Kamp maakte duidelijk dat het kabinet niet in staat of bereid is de verplichte splitsing uit de wet te halen of op te schorten.

Nu duidelijk is dat Kamp de oppositie niet tegemoet wil komen, is het de vraag of de wet Stroom later dinsdag niet wordt afgestemd in de senaat. Kamp heeft al gedreigd dat de aanleg van windparken op zee in gevaar komt als de senaat de wet Stroom om deze reden verwerpt. Eerder dinsdag maakte Ed Nijpels, toezichthouder op het Energieakkoord voor duurzame groei, extra maatregelen bekend om dit akkoord op koers te houden.