Cao-akkoord voor werknemers sociale werkvoorziening

Na twee jaar onderhandelen hebben 100.000 werknemers van sociale werkplaatsen weer een cao.

Sociale werkplaats bij het bedrijf Dorel in Helmond waar werknemers met een lichamelijke beperking of geestelijke handicap werken.
Sociale werkplaats bij het bedrijf Dorel in Helmond waar werknemers met een lichamelijke beperking of geestelijke handicap werken. Foto: Piroschka van de Wouw

De vakbonden en de Nederlandse gemeenten hebben een cao-akkoord gesloten voor werknemers in de sociale werkplaatsen. Dat meldt vakbond FNV op zijn site. Het akkoord heeft een looptijd tot eind 2018.

Volgens de vakbond is afgesproken dat de circa 100.000 werknemers in de sociale werkplaatsen hetzelfde percentage extra loon krijgen, als wat gemeenten extra ontvangen. De eerste loonsverhoging vindt plaats in juli volgend jaar.

Voor wie het minimumloon verdient, liggen de afspraken anders. Deze mensen krijgen volgens de vakbond twee keer per jaar de landelijke verhogingen van het minimumloon en een hogere eindejaarsuitkering. Die is nu nog 3 procent van het jaarloon maar gaat per 2016 naar 3,7 procent. In maart krijgen alle werknemers naar rato eenmalig een uitkering van 325 euro.

Zorgplicht opgenomen in cao

In de gesprekken benadrukten de bonden hun zorgen over de bezuinigingen op de sociale werkvoorziening, en de mogelijke ontslagen die daarbij komen kijken. Vooral het schrappen van de zorgplicht uit de wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) droeg bij aan die zorgen.

Tot tevredenheid van de bonden is besloten dat de zorgplicht wordt opgenomen in de cao, waardoor gemeenten verplicht worden ander werk aan te bieden als er een werkplek vervalt.

Twitter avatar huibvanolden huib van olden Eindelijk Cao onderhandelaarsakkoord Sociale Werkvoorziening . Looptijd tot 31/12/18. Leden nu aan het woord https://t.co/12a1WESODr