Asscher steunt proef met snelle screening vluchtelingen

De proef heeft als doel dat vluchtelingen sneller op de regionale arbeidsmarkt aan de slag kunnen.

Foto: Martijn Beekman / ANP

Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken, PvdA) ziet heil in een proef van de gemeente Amsterdam die is bedoeld om vluchtelingen aan een opleiding of werk te helpen. De gemeente wil de vluchtelingen screenen op hun, en ze zo koppelen aan regionale werkgevers en opleidingen. Asscher zegde dinsdagavond in een brief aan wethouder Kajsa Ollongren (Economische Zaken, D66) financiële steun toe.

Bij de proef gaat de gemeente samenwerken met regionale opleidingen, werkgevers en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Door vluchtelingen snel te screenen, moeten zij eerder aan de slag kunnen gaan op een arbeidsplaats in de regio Amsterdam. Het initiatief is gericht op vluchtelingen die in een asielzoekerscentrum wonen en over een verblijfsstatus beschikken.

Werkgevers staan te springen

Werkgevers in onder meer de gezondheidszorg, logistiek, ICT en techniek staan volgens de gemeente te springen om werknemers. De partijen willen informatie over vluchtelingen beter met elkaar delen zodat sneller duidelijk wordt wat een vluchteling kan. Het delen van gegevens zou onder meer kunnen via een app.

Hoe het initiatief precies wordt vormgegeven, wordt in januari besproken. De gemeente Amsterdam, het COA en het ministerie van SZW komen dan bij elkaar om de details uit te werken. Ook wordt dan duidelijk hoeveel geld Asscher toezegt aan de gemeente.

    • Sjoerd Klumpenaar