Waar het Rode Kruis jouw gulle gift aan geeft

Serious Request bracht vorig jaar 12 miljoen euro op voor het Rode Kruis. 90 procent van de inkomsten komt echter uit andere bronnen. Hier wordt het aan besteed.

Foto: ANP/Sander Koning

Was het nou 12.380.438 miljoen euro? Of ‘maar’ twaalf miljoen euro? Dat tweede, en daarmee kwam vorig jaar tóch een einde aan een tienjarige reeks van recordopbrengsten tijdens 3FM’s Serious Request - de inzamelingsactie van radiozender 3FM voor het Nederlandse Rode Kruis. Maar laten we wel wezen, twaalf miljoen euro blijft een hoop geld.

Sterker nog, het bedrag beslaat meer dan tien procent van de totale jaarinkomsten van het Rode Kruis. Waar komt de rest van de inkomsten vandaan? En misschien wel belangrijker: waar komt het terecht? Een kort overzicht van de geldstromen van één jaar Rode Kruis, in vier grafieken.

Waar komt het geld vandaan…?

Het Rode Kruis haalde in 2014 62,9 miljoen euro op door eigen fondswervingen: verreweg de grootste inkomstenpost. Onder die eigen fondswervingen vallen collectes, giften, contributies en nalatenschappen.

Van de inkomsten uit acties van derden kwam twaalf miljoen euro uit de Serious Request-actie van 3FM. De overige bijdragen kwamen van de Postcode Loterij, de Vriendenloterij en acties van de Samenwerkende Hulporganisaties (Giro 555).

…en waar gaat het geld naar toe?

Jaarlijks besteedt het Rode Kruis met 49,2 miljoen euro het grootste bedrag aan internationale hulpverlening bij rampen en conflicten. Naar hulpverlening in Nederland gaat een bedrag dat ongeveer de helft zo groot is.

Zo slecht hebben wij het toch niet? Het is maar hoe je het bekijkt. Een deel van het bedrag voor nationale hulpverlening gaat bijvoorbeeld naar EHBO-posten op grote evenementen: van popconcerten en demonstraties, tot de Nijmeegse Vierdaagse. Maar het Rode Kruis biedt - waar nodig - ook noodhulp in aanvulling op reguliere hulpdiensten. Denk aan de opvang van bewoners bij grote branden.

In 2015 ging een aanzienlijk deel van de begrote 25 miljoen euro bovendien naar vluchtelingenopvang.

Humanitaire hulp bij rampen

3FM’s Serious Request staat sinds 2004 in het teken van humanitaire hulp bij ‘stille rampen’ - rampen die weinig (media-)aandacht krijgen. Zo wordt dit jaar geld ingezameld voor de toekomst van kinderen en jongeren in oorlogs- en conflictgebieden.

Het Rode Kruis maakt dat onderscheid bij alle hulpverlening. Het biedt vanzelfsprekend humanitaire hulp bij grote rampen en heeft daarbij een apart fonds voor stille rampen.

Grote rampen - waarbij de oorlog in Syrië ook in 2014 al verreweg de meeste humanitaire hulp vereiste - krijgen niet alleen meer media-aandacht: er gaat ook meer geld van het Rode Kruis naartoe. In 2014 trok het Rode Kruis ruim 19 miljoen euro uit voor de grote - bekende - rampen. Naast het geld voor de specifieke stille ramp waar Serious Request geld voor inzamelde, ging er één miljoen euro naar overige, nog stillere, rampen.

    • NRC Q