Meer meldingen van overlast door verwarde mensen

Het aantal meldingen van overlast door verwarde mensen is in 2015 met ruim een derde gegroeid. Kreeg de politie vorig jaar krap 60.000 overlastmeldingen, tot november 2015 waren het er ruim 80.000. Dit zegt oud-minister Liesbeth Spies, voorzitter van het landelijke Aanjaagteam Verwarde Personen tegen NRC. Dit team zet zich in voor betere opvang van verwarde mensen in gemeenten. De overlast komt vooral door mensen met psychische problemen, die bijvoorbeeld geluidoverlast veroorzaken, agressief zijn of een psychose hebben.

Spies wil niet zeggen dat het groeiende aantal meldingen louter gevolg is van overheidsbezuinigingen op de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Ook grote media-aandacht leidt tot meer meldingen. Daarnaast zou frequente melding van incidenten met een en dezelfde overlastgever voor een vertekend beeld kunnen zorgen.

Het is belangrijk, zegt Spies, dat op meer plekken opvangplekken met zorg op maat komen voor verwarde mensen die acuut hulp nodig hebben. „Die verdwenen voorheen in de cel.”

    • Martin Kuiper