Brieven

Kijk naar andere regio’s

Wat ik niet begrijp is de uitvoerige berichtgeving over het leed van Limburg door de mijnensluitingen (17/12). Er zijn tal van andere gebieden in Nederland waar minstens zulke ingrijpende veranderingen plaatsvonden die niet in de schijnwerpers staan. Meestal hebben die op eigen kracht de bakens verzet. Ga eens na hoeveel banen verloren gingen in de Rotterdamse haven in de achterliggende 50 jaar. Of hoe ingrijpend de herstructureringen in de landbouw waren in diverse regio’s: kaalslag van de fruitteelt in Zeeland, overschakeling van akkerbouw op (glas)tuinbouw elders. Kortom, de vele aandacht voor Limburg – een provincie die ik beslist waardeer – acht ik misplaatst.

Debat ‘Teevendeal’

Het was onvolwassen

De Kamerdiscussie over de ‘Teevendeal’ was beschamend(17/12).Er waren twee bewindslieden en de Kamervoorzitter voor afgetreden. Dat is niet mis. Elk weldenkend mens zou concluderen: we gaan over tot de orde van de dag. Maar de dames en heren vonden het niet genoeg, zij slepen hun messen; ze zouden de premier gaan vernederen. Vanuit hun ivoren toren keken zij in de arena, de rechtschapenen, om hem in het stof te doen bijten. Ik kon er niet aan ontkomen te denken aan scholieren die elkaar pesten. En deze mensen moeten het land besturen, samenwerken alsof er niets is gebeurd. Het kan niet anders dan dat bitterheid jegens elkaar overheerst. Onvolwassen, dat is het woord.

Joost S.H. Gieskes

Klimaatverdrag

Dan de rest ook graag

Als de afspraken worden nagekomen, is het Parijse verdrag over de uitstoot van klimaatgassen een stap vooruit. Maar de gevolgen van klimaatverandering, het leegvissen van oceanen, de effecten van ontbossing, de toenemende vleesproductie, het opraken van grondwater en de vergiftiging van water, bodem, lucht, mensen en vee zijn problemen die ook elk een verdrag van Parijs verdienen.

Dr. P.E. van der Werff

Correcties en aanvullingen

Benedict Anderson

In De man die Indonesië echt begreep (15/12, p. 19), over Benedict Anderson, is voor biografische gegevens geput uit The New Republic (13/12).

Fotograaf Van Denzel

Bij de concertfoto van de band STUFF. (Kleurige ‘jazztronics' van Vlaamse STUFF. op Haags festival, 14/12, p. C5) is de fotograaf Sebastiaan van Denzel onvermeld gebleven.

    • M. Sinke
    • Joost S.H. Gieskes
    • Dr. P.E. van der Werff