Hoogte uitgekeerd wachtgeld daalt sinds 2013

In 2013 ontvingen oud-politici nog ruim vijf miljoen euro, tot en met oktober dit jaar was dat 1,8 miljoen.

Kamerleden van de VVD wachten deze week tijdens het debat over de Teevendeal. Foto Bart Maat / ANP

De hoogte van het totaal uitgekeerde wachtgeld aan oud-Tweede Kamerleden, staatssecretarissen en ministers daalt al jaren. Dat blijkt uit onderzoek van Nu.nl, dat de bedragen ontving met een Wob-verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Konkrijkrelaties.

In 2013 ontvingen de oud-politici nog ruim vijf miljoen euro wachtgeld, een jaar later was dat bedrag gedaald tot 3,1 miljoen euro en tot en met oktober van dit jaar werd iets meer dan 1,8 miljoen euro uitgekeerd. Van 2012 tot en met 2015 ontving een oud-politicus gemiddeld 3.600 euro per maand, volgens Nu.nl.

Het aantal wachtgeldontvangers daalt ook. Wie de uitkering ontvangt, maakt het ministerie niet bekend. Voormalige staatssecretarissen en ministers krijgen meer, omdat hun salaris hoger ligt.

Versobering

Voormalige politici kunnen wachtgeld ontvangen na hun ontslag of aftreden. Hun inkomen wordt dan aangevuld tot het bedrag dat ze als politicus verdienden. In het eerste jaar 80 procent daarvan, daarna 70 procent. Op deze manier wordt voorkomen dat zij tijdens hun politieke carrière beïnvloed worden door een eventuele inkomenval na aftreden of ontslag. Ministers en staatssecretarissen hebben recht op maximaal vier jaar wachtgeld, andere politici en bestuurders op maximaal drie jaar en twee maanden.

De wachtgeldregeling krijgt vaak kritiek, met als gevolg dat de regeling wordt versoberd. In 2012 werd de maximumduur al verkort. Vanaf 1 januari 2016 hebben politici nog recht op vijf jaar wachtgeld tot hun pensioengerechtigde leeftijd als zij in die periode ontslag nemen of aftreden, dat is nu nog tien jaar.

    • Menno Sedee