Tegenvaller voor Friese eierrapers en vogellobby: kievitenstand holt achteruit

De kievit lijdt sterk onder de intensieve landbouw en klimaatverandering. Foto istock

De kievitenstand in Friesland is de afgelopen vijftien jaar met negentien procent afgenomen. Dit blijkt uit onderzoek van SOVON Vogelonderzoek Nederland in opdracht van de provincie Friesland. De forse afname komt onder meer door de intensieve landbouw en klimaatverandering. Zelfs in natuurreservaten neemt het aantal kieviten met 2 procent af.

De provincie Friesland wil het zoeken van kievitseieren graag in stand houden. Maar de Raad van State bepaalde begin dit jaar dat de ontheffing die de provincie had afgegeven voor het rapen van de eieren niet geldig was. De provincie had beter moeten onderbouwen dat het goed gaat met de kievit. Daarop gaf de provincie opdracht tot een onderzoek naar de kievitenstand. Helaas voor de provincie blijkt dat nu niet te leiden tot het gewenste resultaat.

De afname van het aantal kieviten is een tegenvaller, vindt gedeputeerde Johannes Kramer (FNP). „Dit rapport komt hard aan. Het is duidelijk dat het niet positief is voor de aaisikers (kievitseierenzoekers) en nazorgers.”

De uitspraak van de Raad van State volgde op een bezwaar van de Faunabescherming tegen de ontheffing van drie jaar die de provincie had afgegeven. Door de beslissing van de Raad van State mochten er dit jaar geen kievitseitjes worden meegenomen.

Kievitseierenzoeken (aaisykjen) is een ruim 150 jaar oude traditie in Friesland. Na het rapen volgt de nazorg, zoals het plaatsen van nestbeschermers. Friesland telt zo’n 5.000 aaisikers.

Het zoeken van kievitseieren ligt ook onder vuur bij vogelwachten zelf. Zo juichte de Fûgelwacht Grou de uitspraak van de Raad van State van begin dit jaar toe.