Die eeuwige droom van eeuwig leven

Vroeger was er levendige handel in relieken. Die boden kans op genezing, ja, zelfs op eeuwig leven – volgens de toen heersende katholieke normen. Er is op dat gebied veel veranderd en veel verbeterd.

Maar de handel in hoop en zekerheid bestaat nog steeds. Nu is wetenschap de machtigste machine van hoop geworden. Wetenschappelijke hoop op overwinning van de dood wordt steeds vaker omhelsd en gefinancierd door rijke zakenlieden uit de technosfeer. Wim Köhler schrijft er over, verderop in deze bijlage: in zijn stuk over zinnige en onzinnige mogelijkheden om eeuwig jong te blijven.

De overwinning van de dood is nu een echte sciencefiction-droom. Een modern hoogtepunt van het genre is te vinden in de spannende sf-serie The Commonwealth Saga van de Brit Peter Hamilton. Die beschrijft daarin een samenleving waarin rijken met biotechnologische verjongingstherapieën eeuwig leven onder handbereik hebben. Iedere dertig à vijftig jaar wordt hun leeftijd in een therapie van een paar weken teruggezet naar een jaar of 25 – met ook tijdelijk enorme seksuele lust als gevolg. In die sf-romans worden grote bedrijven geleid door 700-jarigen die eruit zien als 25, samen met hun betoverachterkleinkinderen. Kolonisatie van de melkweg garandeert levensruimte voor een mensheid die nog nauwelijks sterven kent.

Zijn die dromen nu al reëel? Natuurlijk niet.

Het is nu allemaal nog de iets te beloftevolle taal van investeerders die hun risicovolle beleggingen rationaliseren. De taal is ook bekend van investeerders in de nieuwe biotechmedicijnen tegen kanker. Eenmaal op de markt geven die dan een paar maanden levensverlenging voor een extreme prijs die de maatschappij tegenstribbelend betaalt. Het is ook de taal van de sterk groeiende superlatieven in de medische literatuur, zoals eerder deze week werd beschreven in de kerstbijlage van de BMJ.

Hoge doelen voor onderzoek zijn prima. Maar voorlopig is het belangrijkste wetenschapsadvies voor een lang leven de bekende moderne panacee: matig en gezond eten, veel bewegen. Een gezonde Kerst gewenst!

    • Hendrik Spiering