Walrustanden aan boord Beagle dateren van voor de zondvloed

De afgedrukte aquarel van Darwin en zijn collega’s aan boord van de Beagle (‘Hier, op dit scheepsdek, begint Darwins grote revolutie’, 11 december) toont drie walrustanden van ongeveer een meter. De datering daarvan lijkt bij de auteur vragen op te roepen. Gezien het klimaat in de om zijn vakantiestranden bekende Bahia Blanca, lijkt het water daar te warm voor moderne walrussen. Zij prefereren zuidelijker gelegen, koudere Argentijnse kusten. De tanden moeten dus inderdaad fossiel zijn. Dat suggereert ook de staat waarin ze verkeren. Ze stammen volgens de tekenaar van voor de zondvloed of, meer specifiek, van voor het jaar 4003 voor Christus. De zondvloed wordt door moderne geologen en archeologen geassocieerd met het vollopen van de Zwarte Zee, aanvankelijk een veel kleiner, laag gelegen zoutmeer, toen de Bosporus ongeveer 6000 jaar voor Christus doorbrak, waarschijnlijk door aardbevingen. De tekenaar lijkt dus in 1832 de plank helemaal niet zo ver mis te hebben geslagen! De tanden zouden afkomstig kunnen zijn van tijdens koudere perioden in Bahia Blanca levende walrussen die sinds 20 miljoen jaar geleden de koude wereldkusten bevolken.

    • Wim van den Bosch