Weer een voetbalclub in nood

Opnieuw springt een lokale overheid bij om te voorkomen dat een betaald voetbalclub failliet gaat. Tenminste, te verwachten is dat de gemeenteraad van Enschede vanavond zal instemmen met een voorstel van B en W om FC Twente een garantstelling van 32 miljoen euro te verlenen. Weigert de raad dit, dan zal niet alleen de voetbalclub ten onder gaan, maar gaat de gemeente voor 17 miljoen het schip in, omdat zij dan kan fluiten naar de aflossing van een lening die ze eerder verstrekte.

Vandaar de verwachting dat de gemeenteraad, in meerderheid en begeleid door het in zulke omstandigheden gebruikelijke tandengeknars, wel akkoord zal gaan met het collegevoorstel.

Intussen moeten vijf andere voetbalorganisaties nog altijd afwachten of de financiële bijstand die zij van hun gemeente ontvingen, niet met terugwerkende kracht door de Europese Commissie tot verboden staatssteun zal worden verklaard en dus moet worden terugbetaald. Het gaat om PSV (Eindhoven), NEC (Nijmegen), Willem II (Tilburg), MVV (Maastricht) en FC Den Bosch. Enschede hoopt de garantstelling zodanig te hebben omkleed dat van verboden staatssteun geen sprake zal blijken te zijn.

De les voor politiek Enschede is dat de gemeente zich eerder zodanig met FC Twente financieel heeft verbonden dat het nu voorliggende besluit een bijna onvermijdelijk karakter heeft. De fout is dus al eerder gemaakt: bij het verstrekken van die lening. Aan een voetbalclub die zich vervolgens aan wanbeleid schuldig maakte en deze week door de licentiecommissie van de KNVB een straf kreeg opgelegd, die volgens de bond „de zwaarste ooit” is. Al lijkt dat nog mee te vallen: een boete van ruim 45.000 euro en een verbod van drie jaar om deel te nemen aan Europese toernooien. Die straf kreeg Twente voor het geven van ondeugdelijke informatie over de samenwerking van de club met de investeringsmaatschappij Doyen. Maar het kan erger worden: de zaak is ook voorgelegd aan de aanklager betaald voetbal en aan de Europese voetbalfederatie UEFA. Bovendien is Twente al twee jaar ingedeeld in de categorie van clubs die een dusdanig slecht financieel beleid hebben gevoerd dat ze min of meer onder curatele van de bond staan. Als de club in juni volgend jaar nog in deze categorie zit, raakt zij haar licentie kwijt en is het faillissement een feit.

De overgebleven bestuurders bij FC Twente, zoals directeur Van den Belt en FNV-voorzitter Heerts, wacht dus een zware taak: de financiële gezondmaking van de voetbalclub. Dat is heel wat moeilijker en zeker essentiëler dan de opgave waarvoor de spelers van Twente vanavond staan: in Arnhem winnen van Vitesse.