Milieugroepen naar rechter om kwiklozingen kolencentrale

Milieuclubs voeren al een aantal jaar rechtszaken tegen de kolencentrale in de Eemshaven

Activisten en milieuclubs voeren al jaren actie tegen de kolencentrale in de Eemshaven. Foto Ferdy Damman/ ANP

Vijf milieuorganisaties stappen vandaag naar de rechter omdat ze vinden dat de kolencentrale van RWE in Groningen te veel kwik uitstoot. Het gaat om Natuur & Milieu, MOB Nijmegen, Greenpeace, Waddenvereniging en de Milieufederatie Groningen. Volgens de organisaties mag de kolencentrale in de Eemshaven nu 95 kilo kwik per jaar uitstoten.

Dat is volgens hen extreem veel, ook in vergelijking met oude kolencentrales die nu dicht gaan. De kwikvergunning voor RWE dateert uit 2007 en dat moet aangepast worden, aldus Geertje van Hooijdonk, hoofd Energie bij Natuur & Milieu.

“De huidige vergunning uit 2007 is volkomen achterhaald en niet meer van deze tijd. Onbegrijpelijk dat de provincie die niet wil aanpassen. Via de rechter vragen we de provincie om dit alsnog te doen”

Giftige kwiklozingen in Waddengebied

Volgens Natuur & Milieu kan RWE de kwikemmissie direct met een factor drie tot vier verminderen door kolen met minder kwik te gebruikten. Ook zijn er technische maatregelen mogelijk om minder kwik uit te stoten. Vorig jaar dienden Natuur & Milieu en de Deutsche Umwelthilfe een beroep aan tegen de vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet die RWE kreeg van de drie noordelijke provincies.

In opdracht van de milieuorganisaties deed de Radboud Universiteit onderzoek naar het effect van kwiklozingen in het Waddengebied waaruit bleek dat de kolencentrale zorgt voor een extra belasting van 3 procent. Kwik is zeer giftig en heeft grote, schadelijke gevolgen voor de natuur in de Waddenzee.

Lang getouwtrek om vergunning kolencentrale

Er zijn al meerder rechtszaken gevoerd over de vergunning van de kolencentrale in de Eemshaven. In 2011 bepaalde de Raad van State dat de natuurvergunning die drie jaar eerder waren verleend te weinig rekening hielden met nadelige gevolgen voor nabijgelegen beschermde natuurgebieden. Dit beroep was aangetekend door Greenpeace, Mobilisation for the Environment en Natuur en Milieu. Desondanks ging de bouw van de kolencentrale door.

Pas in september van dit jaar waren de benodigde natuurvergunningen wel in orde. RWE heeft 2,5 miljard euro geïnvesteerd in de kolencentrale die aan meer dan 2,5 miljoen huishoudens stroom kan leveren.

Het is de nog maar de vraag hoe lang deze operationeel blijft, eind vorige maand heeft een Kamermeerderheid het kabinet de opdracht gegeven om te onderzoeken of kolencentrales in Nederland “gefaseerd” kunnen sluiten. Door het Klimaatakkoord van Parijs is de druk groter geworden om een eind te maken aan de zeer vervuilende fossiele energiecentrales.

    • Huib de Zeeuw