Huisartsen vrijgesproken van concurrentiehinder

Huisartsenvereniging LHV heeft geen concurrentieregels overtreden met een advies aan haar leden over toetreding van nieuwe huisartsen. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam donderdag geoordeeld. Een boete van 5,9 miljoen euro (aanvankelijk 7,7 miljoen) is daarmee van de baan. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) legde de boete in 2011 op wegens beperking van de vrije concurrentie. Een onafhankelijke commissie concludeerde in 2013 dat geen mededingingsregels waren overtreden, maar de toezichthouder legde haar advies naast zich neer. Daarop besloot de LHV verder te procederen. De houding van de ACM wekte veel onrust onder huisartsen. Zij durfden nauwelijke onderling afspraken over patiëntenzorg te maken uit vrees dat die ook als verboden kartelvorming zouden worden betiteld. (NRC)