Weer blunder betalingen

De gemeente heeft drie dubbele betalingen gedaan, bleek tijdens het voorbereiden van de jaarrekening 2015. In totaal is meer dan 5 miljoen euro te veel betaald. Het gaat om dubbel betaalde facturen van een woningcorporatie, subsidie en huur. Twee van de bedragen zijn nog niet terugbetaald. De gemeente is momenteel bezig met een onderzoek, schrijft burgemeester Van der Laan.