Dit schrijven andere media vandaag

Dit zijn de belangrijkste zakelijke verhalen in andere media.

In de Tweede Kamer is een meerderheid voor het afschaffen van milieuzones voor personenauto’s. Dat meldt RTL Z. De VVD wilde de zones al langer afschaffen, omdat deze nutteloos en duur zouden zijn.

De partij kreeg vanavond steun van onder meer SP, CDA, SGP en de PVV. Toch betekent dat niet dat de zones ook daadwerkelijk afgeschaft zullen gaan worden: de betrokken minister kan besluiten de beslissing aan gemeenten over te laten.

Milieudefensie zegt het voorstel van de VVD onvoorstelbaar te vinden:

“Het Rijk doet nauwelijks iets om de luchtkwaliteit in het land te verbeteren. Nu wordt zelfs de gemeenten de mogelijkheid ontnomen om voor gezonde lucht te zorgen.”

Milieuzones zijn bedoeld om oude, vervuilende personenauto’s uit stadscentra te weren, zodat de lokale luchtkwaliteit op korte termijn verbeterd wordt. Uit metingen bij een milieuzone in de binnenstad van Utrecht blijkt de roetuitstoot met 30 procent te dalen.

Ook Amsterdam en Rotterdam zouden milieuzones willen instellen.

Voormalig KPMG hoofdkantoor krijgt mogelijk woonfunctie

Er zijn plannen om van het voormalige KPMG hoofdkantoor in Amstelveen drie- tot vierhonderd woningen te maken. Dat schrijft De Volkskrant.

Het enorme pand aan de A9 is eigendom van een Duits vastgoedbedrijf, waar het gemeentebestuur van Amstelveen na jaren van vruchteloos overleg nu eindelijk een overeenkomst mee bereikt heeft.

Het pand werd in 1999 opgeleverd maar bleek voor KPMG al snel te klein, waardoor het accountantskantoor binnen een jaar het pand verliet. Sindsdien staan de 58 duizend vierkante meter kantoorruimte leeg, op een kleine ruimte die door een IT-bedrijf wordt ingenomen na. De halve kilometer lange kantoorkolos werd hiermee een symbool van de kantorenleegstand in Nederland.

Het pand kan niet een-twee-drie omgebouwd worden tot appartementencomplex, daarvoor moet eerst het bestemmingsplan gewijzigd worden. De gemeenteraad besluit daar waarschijnlijk begin volgend jaar over. Verder zou geluidsoverlast nog een bezwaar kunnen opleveren voor toekomstige bewoning, want het pand ligt aan de A9, die momenteel wordt verbreed en verdiept, en in de buurt van Schiphol.

EU moet onder Nederlands bestuur beslissen over grenswacht

Onder het Nederlands EU-voorzitterschap moeten EU-landen hun standpunt bepalen over een Europese Grens- en Kustwacht. Dat blijkt volgens het Financieele Dagblad uit conclusies van de Europese Raad.

Er ligt een voorstel voor een parate reserve van minimaal 1500 grenswachten, die desnoods tegen de zin van een lidstaat kan worden ingezet om de buitengrens van het Schengengebied te beschermen. Volgens EU-diplomaten roept die inbreuk op de nationale soevereiniteit verrassend weinig verzet op.

Er is door Europese regeringsleiders vastgesteld dat er weinig terecht komt van eerder gemaakte afspraken over het beperken van de vluchtelingenstroom. Zo zijn er van de 160.000 vluchtelingen die binnen de EU zouden worden verspreid slechts 184 naar een andere lidstaat gebracht, en van de 22.000 vluchtelingen uit landen rond Syrië die door EU-landen direct zouden worden opgenomen zijn er nog maar 600 geplaatst. Onder Nederlands bestuur moet de besluitvoering aanzienlijk gestroomlijnder uitgevoerd worden.

Van 1 januari tot en met 30 juni 2016 is Nederland voorzitter van de EU.

    • Ester Meerman