D66 worstelt met komst omstreden imams

Een jaar geleden had D66 nog veel kritiek op Van der Laan die de komst van een imam ontraadde, nu lijken de meningen binnen de partij verdeeld.

Jan Paternotte van D66. Foto rien zilvold

De partijlijn van D66 was altijd helder. Een extremistische ideologie op zich is niet voldoende reden om een debat in Amsterdam te ontraden of te verbieden. Niemand wordt het spreken ontzegd. Dus ook omstreden imams niet.

Pieter Rietman, fractievoorzitter van D66 in West, dacht daar kennelijk anders over. Joodse inwoners in West protesteerden begin deze maand tegen de komst van een controversiële islamitische prediker naar de Pakistaanse Ghousia Masjid-moskee in West. Rietman reageerde in De Telegraaf door te zeggen dat de gemeente straks „geheel vrijblijvend aan moskeebestuurders moet gaan vragen of het wel zo’n goed idee is om een haatprediker uit te nodigen”.

Jan Paternotte van D66.

„Dit is niet hoe de fractie van D66 erover denkt”, reageert D66-leider Jan Paternotte desgevraagd. „Wie moskeeën en andere organisaties uitnodigen moeten ze zelf weten. Wij gaan niet over de inhoud.” Het is volgens hem dan ook niet de bedoeling om vooraf een adviesgesprek te voeren, maar zaak om de openbare orde en veiligheid te garanderen. 

D66-politici die de komst van geestelijken actief willen bevragen of zelfs ontmoedigen? Hoe anders was het een jaar geleden. Toen bekritiseerde Paternotte burgemeester Van der Laan nog nadat hij Argan, een debatcentrum voor jonge moslims, had ontraden een discussieavond met een omstreden orthodox-islamitische leider te organiseren. Dat is niet de manier om radicalisering te bestrijden, zei Paternotte toen. Dit was volgens hem „eens maar nooit weer”.

Van der Laan verrast

„Verbazingwekkend”, noemde burgemeester Van der Laan dan ook de oproep van Rietman deze week om juist wel vooraf in te grijpen, zo zei hij woensdag tijdens de raadsvergadering. Al vond hij het „helemaal niet erg” dat er binnen de partij verschillend tegenaan wordt gekeken.

Paternotte bestrijdt echter dat er verschil van mening bestaat. „Ook Rietman wil in West niet actief de komst van omstreden imams gaan ontmoedigen, maar enkel het gesprek met moskeebestuurders daarover aangaan. In gesprekken die toch al plaats zouden vinden.”

Het is een kwestie die D66 bezighoudt en waarmee de partij worstelt, de komst van omstreden imams (‘haatimams’) aan de stad. Ook Paternotte zelf uitte deze week zorgen over het bezoek van een controversiële islamitische prediker aan een studentencongres in Amsterdam-Oost.

Situatie nu anders

Eerder zei Paternotte nog: debat is de zuurstof voor de democratie. Waarom dan nu alarm slaan? Paternotte: „De situatie is anders nu. De komst van deze prediker roept hoe dan ook heftige reacties op, gezien zijn eerdere uitspraken en de recente aanslagen in Parijs.” Tegelijkertijd benadrukt hij: „Het beleid is om niet van tevoren op te treden, maar achteraf indien nodig. Dat is maar goed ook, en past bij Amsterdam als vrije stad.”

Natuurlijk moet je ervoor waken dat je als overheid overkomt als iemand die iets gaat verbieden, zegt ook Rietman. Toch blijft hij erbij: „Ik vind het niet gek om tegen een moskeebestuurder te zeggen: we kunnen je niets verbieden, maar deze spreker heeft in het verleden meerdere discriminerende uitlatingen gedaan. Weten jullie wel wie je binnenhaalt?”

Daar is volgens Rietman niets verbazingwekkends aan. „Dat lijkt mij een heel normale stap in ons dagelijks werk in de stadsdelen.”

    • Marije Willems