CBS verwacht kwart miljoen migranten in 2016

De bevolkingsgroei neemt toe met 113.000 inwoners, de grootste groei sinds de eeuwwisseling.

Vooral dankzij asielmigranten neemt de bevolkingsgroei in Nederland volgend jaar toe met ruim 110.000 inwoners. Foto Valerie Kuypers/ ANP

Vluchtelingen, arbeidsmigranten en teruggekeerde emigranten zorgen volgend jaar voor een bevolkingsgroei in Nederland waardoor de grens van 17 miljoen inwoners wordt doorbroken. Er worden volgend jaar 240.000 migranten verwacht, naar verwachting emigreren er 151.000 mensen. Dat blijkt uit de bevolkingsprognose van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Van de 240.000 migranten zijn 70.000 asielzoekers. Een deel van hen is nu al in ons land, een ander gedeelte komt volgend jaar als asielzoeker of nareizend familielid van een asielmigrant. Naast de asielmigranten komen er in 2016 naar verwachting nog 170.000 overige immigranten naar Nederland, zoals arbeidsmigranten en terugkerende Nederlandse emigranten.

Grootste groei sinds de eeuwwisseling

Volgend jaar worden rond de 173.000 baby’s geboren, gaan er ongeveer 148.000 mensen dood en verlaten circa 147.000 mensen Nederland. Dat betekent dat er netto ongeveer 113.000 mensen bijkomen; de grootste groei sinds de eeuwwisseling.

Het statistiekbureau voegt er aan toe dat het onzeker is hoeveel asielzoekers in 2016 naar Nederland komen waardoor de prognose van de bevolkingsgroei voor de komende jaren onzekerder is dan gewoonlijk.

Het aantal immigranten blijft naar verwachting ook in 2017 hoog. Daarna zakt het naar 185.000, verwacht het CBS. Dat is nog altijd twee keer zo veel als in 2005. Rond 2035 komt Nederland boven de 18 miljoen mensen uit. Op dat niveau blijft de bevolking waarschijnlijk hangen omdat er door de vergrijzing meer mensen doodgaan dan nu.

    • Huib de Zeeuw