CBS: meer gedoneerd voor goede doelen

Tussen 2003 en 2013 steeg het bedrag dat huishoudens weggaven met bijna 150 euro.

Nederlandse huishoudens gaven in 2013 meer uit aan goede doelen dan in 2003. Foto Roos Koole/ANP

Het bedrag dat Nederlandse huishoudens gemiddeld per jaar uitgeven aan goede doelen is in tien jaar tijd met bijna 150 euro toegenomen. Terwijl in 2003 nog gemiddeld zo’n 250 euro per jaar gedoneerd werd aan goede doelen, was dit bedrag in 2013 opgelopen tot zo’n 400 euro, zo blijkt uit vrijdag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Wie de cijfers over de afgelopen jaren bekijkt, ziet een geleidelijke stijging vanaf het begin van het nieuwe millennium, met als als toppunt 2012 toen gemiddeld meer dan 400 euro per huishouden werd uitgegeven aan goede doelen.

Maatschappelijke organisaties

Van het gemiddelde bedrag dat per jaar wordt weggegeven, gaat 150 euro naar donaties en collectes. Aan maatschappelijke organisaties zoals kerkelijke instellingen of vakbonden werd in 2013 gemiddeld 250 euro per huishouden gespendeerd.

Met name aan maatschappelijke organisaties is de afgelopen jaren fors meer uitgegeven. Ten opzichte van 2003 nam het bedrag dat naar dit soort instellingen gaat met ruim een derde toe.

Jonge gezinnen geven minder

Gekeken naar het verschil tussen jonge en oudere gezinnen valt volgens het CBS op dat jonge huishoudens met hoofdkostwinners tot 35 jaar oud 0,8 procent van hun uitgaven besteden aan goede doelen, terwijl dit percentage voor huishoudens met een hoofdkostwinner tot 65 jaar met 1,6 procent dubbel zo hoog ligt.

    • Jorg Leijten