Groen licht verbod partij communisten

De Communistische Partij Oekraïne (CPOe) kan worden ontbonden. Een gerechtshof in Kiev wees gisteren het beroep van de CPOe daartegen af. Daarmee heeft het ministerie van Justitie groen licht voor verdere stappen die kunnen leiden tot een verbod. Sinds mei zijn in Oekraïne wetten van kracht die tot doel hebben het land te ontdoen van zijn communistische verleden dat wordt geassocieerd met Sovjet-Rusland. Deze ‘de-communistisering’ treft ook de CPOe omdat die geen afstand heeft genomen van het Sovjetverleden. (NRC)