MBO’ers met praktijkervaring vaker aan het werk

Leerlingen aan praktische bbl-opleidingen komen makkelijker aan een baan.

Foto Sash Alexander / ANP

Mbo’ers die een opleiding volgen met veel praktijkwerk, vinden na hun opleiding vaker een baan. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Van de 67 duizend leerlingen uit de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) was in 2013 een groot deel aan het werk: 84 procent. Onder leerlingen uit de beroepsopleidende leerweg (bol) was dat 71 procent.

Leerlingen in de beroepsbegeleidende leerweg zijn vaak ouder als zij aan hun opleiding afronden. Zij werken vaak al en krijgen een leerwerkplek bij het bedrijf waar zij werken. Ze doen de opleiding meestal om bij te leren of om een volgende stap te kunnen maken in hun carrière.

Crisis

Leerlingen in de beroepsopleidende leerweg zitten het grootste deel van de tijd op school. Zij lopen alleen stage bij een bedrijf. Bij deze leerlingen maakt het opleidingsniveau veel verschil: hoe hoger het niveau, hoe vaker zij een baan vinden. Van de leerlingen op niveau 4 vindt bijna 90 procent werk, op niveau 1 lukt dat maar de helft.

Ook de studierichting maakt uit: mbo-ers met een opleiding in de techniek of procesindustrie vonden makkelijker werk. Wel is het voor alle schoolverlaters lastiger gevonden om een baan te vinden dan voor de crisis. Vooral mbo-leerlingen die een opleiding in economie of administratie hebben gevolgd hadden last van de crisis, ongeacht of zij een bol- of bbl-opleiding hebben gedaan.

    • Wouter van Dijke