STUFF en Dow

STUFF

Bij de concertfoto van de band STUFF. (Kleurige ‘jazztronics' van Vlaamse STUFF., Next2, 15/12, p. 13) is de fotograaf Sebastiaan van Denzel per abuis onvermeld gebleven.

Fusie Dow en DuPont

In het artikel Weer een reuzenfusie: nu in de chemie (12/12, p. 19) stond dat het chemiebedrijf Dow een vreedzamer geschiedenis kent dan concurrent DuPont – producent van buskruit en dynamiet. Een lezer wees terecht op het feit dat Dow napalm leverde aan het Amerikaanse leger en de herbicide Agent Orange. Deze stoffen richtten grote schade aan tijdens de Vietnamoorlog.