Verdrag Marokko alsnog gestrand

De aanpassing van het uitkeringsverdrag met Marokko gaat niet door. De onderhandelingen zijn toch nog mislukt, heeft minister Asscher (Sociale Zaken, PvdA) dinsdag de Tweede Kamer gemeld. Nederland zegt het verdrag mogelijk alsnog op.

Marokko eiste volgens Asscher op het laatste moment dat Nederlandse uitkeringen ook naar de Westelijke Sahara mogen gaan. Dat ligt echter „nationaal- en internationaalrechtelijk gevoelig”: de annexatie van dat gebied door Marokko wordt internationaal niet erkend.

In september bereikte Asscher na lang onderhandelen een akkoord met Marokko over het socialezekerheidsverdrag tussen beide landen. Nederland zou daardoor de export van kinderbijslag kunnen staken en uitkeringen voor teruggekeerde Marokkaanse Nederlanders kunnen verlagen naar het lokale levenspeil. Dat scheelt Nederland miljoenen euro’s.

Wil Nederland het verdrag per 2016 opzeggen, dan moeten Tweede en Eerste Kamer er vóór 1 februari over stemmen. Asscher is „nog steeds bereid” tot een akkoord met Marokko.