Kabinet wil bestuurders in publieke sector weer bonussen geven

Bestuurders in de publieke en semipublieke sector kunnen in de toekomst weer bonussen tegemoetzien. Het verbod erop wil minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken, PvdA) opheffen. Hij stelt dit voor na een evaluatie van de Wet normering topinkomens, die sinds 2013 de beloning voor bestuurders aan banden legt voor instellingen die de overheid financiert. Een algeheel verbod op bonussen blijkt niet werkbaar, omdat het tot onbedoelde ongelijkheid tussen topfunctionarissen en lager geplaatste medewerkers leidt. Die laatsten hebben dikwijls wél recht op een bonus.

Het opnieuw invoeren van een variabele beloning in de (semi-) publieke sector zal volgens de minister niet leiden tot excessen. Bonussen tellen namelijk mee bij de totale, maximale beloning. Volgens de WNT, die dit jaar werd aangescherpt, mag een bestuurder van een (semi-)publieke instelling niet meer verdienen dan een ministerssalaris (178.000 euro). (NRC)